______

משנים תפיסות חברתיות

כמסקס: קראו את נייר העמדה שהגיש הוועד לועדת המאבק בנגע הסמים שהתקיימה בכנסת