______

משנים תפיסות חברתיות

לאור כוונת הממשלה לגרש אריתריאים וסודנים למדינה שלישית ונוכח העובדה שמבקשי מקלט החיים עם HIV יגורשו ולא יקבלו את הטיפול התרופתי לו הם זקוקים באותה מדינה, הוועד למלחמה באיידס, ביחד עם עמותת א.ס.ף, פנו למשרדי הפנים והמשפטים בדרישה שנשאי HIV לא יגורשו.