______

מגזין פלוס

הוועד למלחמה באיידס משאיר אתכם מעודכנין עם כל הפרטים על פעילות ואירועיוהוועד , העדכונים בשוק התרופות ועל המערך הפסיכו סוציאלי של הוועד.