______

חדשות הוועד למלחמה באיידס

כל חדשות הוועד בניוזלטר אחד

מהדורת יוני 2017

.