______

משנים תפיסות חברתיות מיושנות

ה-CDC הכריז אנדיטקטיבל=לא מדבק. בעקבות כך, הוועד למלחמה באיידס בשיתוף עם החברה הישראלית לרפואת האיידס פנה למשרד הבריאות בדרישה לשנות את הנוהל שדורש מרופא לספר לפרטנר הקבוע של אדם שחי עם HIV על הסטטוס שלו

 

27.11.2017

לכבוד  

ד"ר ורד עזרא                                                                                       

ראש מינהל רפואה

משרד הבריאות

 

הנדון: עדכון "נוהל למניעת הפצת איידס לבן/בת זוג מיניים" (מס' 45/2005)

הרינו לפנות אליך בזאת, בבקשה שהנוהל שבנדון יעודכן, ויכלול התייחסות ספציפית לנשאי HIV מטופלים תרופתית, שהנגיף אינו מדיד בדמם (undetectable).

להלן פירוט הדברים:

1.       הנוהל שבנדון פורסם בשנת 2005. הנוהל מכוון לרופאים, וקובע שרופא שנודע לו שמטופל שלו מקיים יחסי מין ללא קונדום או שמטופל שלו אינו מספר לבן זוגו הקבוע שהוא נשא HIV, וחרף הפצרותיו של הרופא ממשיך בהתנהגותו זו – יפנה לוועדת אתיקה.[1] זאת בכדי לקבל אישור מוועדת האתיקה כדי לגלות לפרטנרים המיניים של הנשא את דבר נשאותו.

2.       אף כי הנוהל מכוון בראש ובראשונה לרופאים, יש בו כמובן כדי להשפיע על מערך הזכויות של המטופלים, ובראש ובראשונה בזכות לפרטיות, שכן הנוהל מאפשר, למעשה, לרופא – באמצעות ועדת האתיקה – לגלות לזולת את מצבו הרפואי של המטופל. עוד ייאמר, שהנוהל האמור עלול להשפיע על האופן שבו רשויות החקירה והתביעה יפרשו את סעיף 218 לחוק העונשין, התשל"ז-1977, הקובע ש"העושה... מעשה העלול להפיץ מחלה שיש בה סכנת נפשות", ברשלנות או ביודעין, עובר עבירה פלילית (זאת בעיקר לעניין פרשנות המונח "עלול").

3.       מאז פרסום הנוהל, חלו שינויים דרמטיים ברפואת האיידס. לעניינו רלוונטיים בעיקר סדרת מחקרים, שהוכיחו שנשאי HIV, המטופלים לאורך זמן (כשישה חודשים) תרופתית, כך שרמת הנגיף בדמם בלתי מדידה (בז'רגון של רפואת ה- HIV, נשאים שהם "undetectables") – לא ידביקו אחרים בנגיף, אפילו יקיימו יחסי מין ללא קונדום. כפי שיפורט להלן, עמדה זו קיבלה לאחרונה גושפנקה של המרכז האמריקאי לבקרת מחלות (ה- CDC).

4.       כך, לדוגמה, במחקר "Partners 2",[2] אשר כלל 458 זוגות של גברים הומוסקסואלים ו-687 זוגות הטרוסקסואלים, לא אותר ולו מקרה אחד של הדבקה ב-HIV ממגע מיני עם נשא המוגדר כ-Undetectable. למרות שהיו הדבקות חדשות במהלך תקופת המחקר, אף אחת מהן לא היתה קשורה לפרטנר נשא ה- HIV שהשתתף במחקר. בכל אחד ממקרי ההדבקות שאירעו, ניתוח גנטי של הנגיף הראה, שמדובר בהדבקה מפרטנר אחר, שאינו בן הזוג החיובי. תוצאות דומות התקבלו במחקרים נוספים.[3]

5.       לאור המחקרים האמורים, ניסחו יותר מ- 400 ארגונים מ-60 מדינות שונות, יחד עם חוקרים מובילים בתחום ה- HIV, הצהרה[4] שקובעת כך:

 

People living with HIV on ART with an undetectable viral load in their blood have a negligible risk of sexual transmission of HIV.  Depending on the drugs employed it may take as long as six months for the viral load to become undetectable. Continued and reliable HIV suppression requires selection of appropriate agents and excellent adherence to treatment. HIV viral suppression should be monitored to assure both personal health and public health benefits.

“NEGLIGIBLE” = so small or unimportant as to be not worth considering; insignificant. 

 

6.       כאמור לעיל, ב- 27.9.2017 כתב מנהל מחלקת מניעת HIV במרכז לבקרת מחלות האמריקאי (CDC) גילוי דעת[5] ובו נכתב באופן ברור ביותר, שנשאי HIV הנוטלים טיפול תרופתי והנגיף בלתי מדיד בדמם – אינם מדבקים. הנה ציטוט מדבריו (ההדגשה הוספה):

Scientific advances have shown that antiretroviral therapy (ART) preserves the health of people living with HIV. We also have strong evidence of the prevention effectiveness of ART. When ART results in viral suppression, defined as less than 200 copies/ml or undetectable levels, it prevents sexual HIV transmission. Across three different studies, including thousands of couples and many thousand acts of sex without a condom or pre-exposure prophylaxis (PrEP), no HIV transmissions to an HIV-negative partner were observed when the HIV-positive person was virally suppressed. This means that people who take ART daily as prescribed and achieve and maintain an undetectable viral load have effectively no risk of sexually transmitting the virus to an HIV-negative partner.

7.       לאור כל האמור לעיל, אנו סבורים שיש לעדכן את הנוהל שבנדון, כך שיתייחס ספציפית לנשאי HIV שהם במצב של "indetectability", ויבטא את העמדה המחקרית העדכנית, לפיה נשא מטופל, "undetectable", אינו יכול להדביק אדם אחר ב- HIV בקיום יחסי מין, אפילו ללא שימוש בקונדום.

8.       נודה על מענה לכתובת: הוועד למלחמה באיידס, שד' הנציב 18 תל אביב; פקס- 03-5611764; דוא"ל: mankal@aidsisrael.org.il

 

בכבוד רב,

 

ד"ר יובל לבנת                                                                    ד"ר מיכל חוברס

מנכ"ל הוועד למלחמה באיידס                                         יו"ר החברה הישראלית לרפואת איידס

 

העתק:

ד"ר רבקה שפר – ראשת שירותי בריאות הציבור

ד"ר דניאל שם טוב – מנהל המחלקה לשפחת ואיידס

[1] הפניה ללשון זכר ("רופא", "מטופל", "בן זוג" וכיו"ב) הינה לשם הנוחות בלבד, ויש לראות בה התייחסות במשתמע גם ללשון נקבה ("רופאה", "מטופלת", "בת זוג" וכיו"ב).

[2] Roger et al, "Sexual Activity Without Condoms and Risk of HIV Transmission in Serodifferent Couples When the HIV-Positive Partner Is Using Suppressive Antiretroviral Therapy", JAMA  2016 Jul 12;316(2):171-81. doi: 10.1001/jama.2016.5148.

[3] Cohen et al, "Antiretrovial Theraty for the Prevention of HIV-1 Transmission", N. Eng. J. Ned. 2016; 385:830-9

[4] https://www.preventionaccess.org/consensus

[5] https://www.cdc.gov/hiv/library/dcl/dcl/092717.html