______

PEP קטינים אושר

בעקבות שיתוף פעולה של הוועד עם איג"י( ארגון נוער גאה) והחברה הישראלית לרפואת האיידס, כיום גם קטינים(מגיל 14 ומעלה) יכולים לגשת למיון ולקבל את הטיפול ללא אישור הורה, לאחר התייעצות עם עובדת סוציאלית של בית החולים המטפל.

צפו במסמך המאשר את קבלת טיפול ה-PEP לקטינים