______

PEP קטינים אושר

בעקבות שיתוף פעולה של הוועד עם איג"י( ארגון נוער גאה) והחברה הישראלית לרפואת האיידס, כיום גם קטינים(מגיל 14 ומעלה) יכולים לגשת למיון ולקבל את הטיפול ללא אישור הורה, לאחר התייעצות עם עובדת סוציאלית של בית החולים המטפל.

צפו במסמך המאשר את קבלת טיפול ה-PEP לקטינים

פרטים נוספים:

היקף המשרה: 50% 

מועד תחילת העבודה: תחילת-אמצע אפריל 2018

מקום העבודה: משרדי העמותה בתל-אביב.

להגשת המועמדות לתפקיד, אנא שלחו מכתב קצר (עד 400 מילה) ובו הסבר על ההתאמה לתפקיד ועל הסיבה לרצונך לעבוד בוועד למלחמה באיידס. אנא צרפו למכתב זה קורות חיים ושמות ממליצים.

הגשת מועמדות עד ליום ה- 17/2/2018 למייל:  iatf@aidsisrael.org.il, לידי בן. אנא ציינו בנושא המייל: "מועמדות למשרה 109".

דיסקרטיות מובטחת.