______

משנים תפיסות חברתיות

בעקבות פעילות ארוכת שנים ועיקשת של הוועד למלחמה באיידס, שב"ס מבטל את מדיניות הפרדת אסירים עם HIV משאר אוכלוסיית האסירים (בשעות הלילה, בלינה).