______

משנים תפיסות חברתיות

בעקבות פעילות ארוכת שנים ועיקשת של הוועד למלחמה באיידס, שב"ס מבטל את מדיניות הפרדת אסירים עם HIV משאר אוכלוסיית האסירים (בשעות הלילה, בלינה).

תערוכת אמנות ישראלית 2018- הקטלוג המלא

פרויקט יזה"ר