top of page

כל מה שרצית לדעת על HIV

HIV בישראל

  • בין השנים 1981-2018 נרשמו בישראל 10,027 מקרים חדשים של HIV/ איידס. מתוכם 1,621 אנשים נפטרו ו877 עזבו את ישראל.

  • נכון לסוף שנת 2018, רשומים בישראל 7,529 אנשים שחיים עם HIV/איידס. עם זאת, לפי שיטות הערכה של המרכז האירופאי לבקרת מחלות, ההערכה היא שבישראל ישנן 8,041 אנשים שחיים עם HIV/איידס.

  • בשנת 2018 התגלו בישראל 431 מקרים חדשים של HIV/איידס.

  • בין השנים 2017 ל 2018 קיימת עלייה בקרב בוגרים בני 15 ומעלה המאובחנים עם וירוס הHIV. מדובר בעלייה הנצפית זו השנה השנייה ברציפות וזאת לאחר ירידה עקבית בארבעת השנים הקודמות.

Doctor and Patient
מה זה איידס

איידס, Acquired Immune Deficiency Syndrome = AIDS

איידס היא תסמונת הכשל החיסוני הנרכש Vנגרמת כאשר המערכת החיסונית נפגע, בצורה קשה על ידי וירוס הHIV.

בישראל, רוב האנשים שחיים עם וירוס ה-HIV לא ייפתחו את מחלת האיידס שכן רובם נמצאים תחת טיפול תרופתי וליווי רפואי צמוד. עם זאת, אנשים שלא יודעים את סטאטוס הHIV שלהם עלולים לפתח את מחלת האיידס  ועל כן יש חשיבות גבוהה לביצוע בדיקות דם לגילוי וירוס הHIV.

מה זה HIV

Human Immunodeficiency Virus = HIV

HIV הוא וירוס הכשל החיסוני. הוירוס תוקף את המערכת החיסונית וכך מקשה על האדם להתגונן מפני זיהומים ומחלות.

וירוס ה HIV עלול להיות מועבר בקיום יחסי מין וגינאליים או אנאליים לא מוגנים או בשימוש במזרקים משומשים משותפים. בנוסף, יכולה להתרחש הדבקה של וירוס ה-HIV בין האם ליילוד בזמן הלידה או ההנקה.

ללא טיפול תרופתי הוירוס עלול לגרום למחלת האיידס (ראה הרחבה בהמשך).

גוף האדם לא יכול להיפטר מוירוס ה-HIV וכיום אין תרופה שמעלימה את הוירוס, על כן מי שנדבק בוירוס הHIV יחיה עמו לאורך כל החיים.

עם זאת, קיים טיפול תרופתי שמונע מהוירוס לפגוע במערכת החיסונית וכך משאיר את האדם שחי עם וירוס ה-HIV בממצב רפואי תקין לחלוטין.

בנוסף, אצל רוב האנשים שחיים עם HIV ונמצאים תחת טיפול תרופתי וליווי רפואי צמוד הוירוס נמצא מתחת לסף הגילוי. כלומר הוירוס נמצא בריכוז כל כך נמוך בגוף שהם לא יכולים להעביר את וירוס ה-HIV לאף אחד אחר.

bottom of page