צוות הוועד

בעלי תפקידים בוועד למלחמה באיידס

אסמאית מהרציון

מגשרת קהילתית מערך חסרי מעמד asmerh3@gmail.com

יעל אנגל

רכזת מערך מהגרים וחסרי מעמד ws@aidsisrael.org.il

עידן ברק

דן בן דור

גיוס משאבים
 rd@aidsisrael.org.il

מירב אורן

טל קמיל

עובדת סוציאלית 

social1@aidsisrael.org.il