______

זכויות וחובות

חוקים, אישורים, ביטוח ועוד

הקדמה

פרק זה דן בזכויות ובחובות של החיובי ל-HIV בכל הנוגע לאינטרקציה מול גורמי הקהילה השונים. סטאטוס חיובי עשוי להביא עמו התמודדויות לא פשוטות עם גורמים ממסדיים ובירוקרטיים, העלולים להתגלות כחסרי רגישות וחסרי ידע בנושא. נדרש חוסן נפשי ואסרטיביות על מנת למצות את הזכויות.

חשוב שיהיה בידיכם כל המידע הקיים על מנת לדרוש את שאתם זכאים לו בכל מקרה נדון. פעמים רבות התחושה היא שאם תעמדו על שלכם- תחשפו את עצמכם בצורה כלשהי; חשוב לזכור שאף אחד לא יודע, ובמקרים רבים גם אין כלל צורך בידוע. מה שכן, עליכם לדעת את זכויותיכם ואת הנהלים והחוזרים הכרוכים בכך, היות וידיעה זו יכולה להקל ולסייע רבות מול הגורמים השונים ובהיבטים השונים של חייכם.

זכרו שאינכם לבד!

הוועד למלחמה באיידס מספק ייעוץ, סיוע והכוונה בכל אחד מן התחומים הרשומים. כמו כן בוועד פועל מערך לטיפול בתלונות של אפליה על רקע HIV  שמטרתו לייעץ ולייצג אתכם במקרים בהם חוויתם אפליה על רקע HIV. 

בכל שאלה בנושא זכויות ולהגשת תלונה על רקע אפליה ניתן לפנות לזיו גולדנשטיין 03-5613000 שלוחה 104 או במייל poz@aidsisrael.org.il.

קראו את הכתבה כפי שהתפרסמה בYNET לגבי  זכויות מגיעות לחיוביים? 

דע את זכויותיך ודע לעמוד עליהן. לצערנו אנו נתקלים לעיתים באנשי רפואה שאינם מודעים לנהלים והכללים, ולכן תפקידך, בין השאר, הוא להביא זאת לידיעתם. באם אתה מרגיש שנפלת קורבן להפליה בשל סטאטוס ה-HIV מערך טיפול בתלונות של אפליה על רקע HIV בוועד למלחמה באיידס עומד לרשותך.

קידום זכויות רפואיות

קידום זכויות רפואיות

חוק זכויות החולה (לחצו כאן לקישור לחוק) אוסר על אפליה בין אנשים בקבלת שירות רפואי מטעמים שונים ביניהם: דת, גזע ולאום "או מטעם אחר כיוצא באלה" בתי המשפט פסקו שאפליה על רקע סטטוס HIV היא "טעם אחר" במשמעות החוק, דהיינו – לגורמים רפואיים (לרבות צוות עזר במוסדות רפואיים) אסור להפלות מטופלים על רקע נשאות HIV. איסור זה חל הן ברפואה הציבורית והן ברפואה הפרטית. במקרה של הפרת החוק, ניתן להגיש תלונה לוועדת בדיקה של הגוף המפלה – וועדת האתיקה ומשרד הבריאות. יש מקרים שבהם ניתן יהיה להגיש תביעה אזרחית לבית המשפט כנגד אדם/גוף שהפלו אתכם בקבלת שירות רפואי. מאחר ובדיקת HIV אינה בדיקה הנדרשת לפני כל פרוצדורה רפואית, ואנשים רבים כלל אינם יודעים על נשאותם, הצוות הרפואי נדרש לנקוט באמצעי זהירות אוניברסאליים, ולצאת מתוך נקודת הנחה שכל אדם שמגיע אליהם כדי לקבל טיפול הוא נשא של מחלה זיהומית כלשהי. מסיבה זו, אין זה חוקי להפלות מטופלים על רקע HIV ואין זה חוקי לדחות מטופל לסוף יום רק בגלל שהוא נשא HIV.

חוזר משרד הבריאות 13/11 (קישור לחוזר 13/11) אוסר על אפליית אנשים החיים עם HIV  בכל צורה שהיא: לא לדחות לסוף יום הטיפולים, לא לסמן באופן שונה, לא לבודד, ובוודאי אסור להימנע מטיפול. במקרה של אשפוז, בחלק מבתי החולים נהוג לסמן בתוך הגיליון הרפואי סימון מוכר של מחלה זיהומית (Biohazard). סימון זה עלול ליצור אי-נוחות מול מבקרים ובני משפחה שאינם יודעים ועשויים לשאול לגבי משמעותו, ושאלת חוקיות הסימון טרם הוכרעה. במקרים כאלה אתם יכולים לבקש מהצוות הרפואי שלא להשאיר את גיליון הטיפול שלכם על מיטת האישפוז אלא בתחנת האחיות של המחלקה. בכל מקרה, אסור לצוות בית החולים לסמן את הסימון האמור על גבי הגיליון, אלא לכל היותר בתוך הגיליון, באופן דיסקרטי.

חשוב לציין עוד, שלפי חוק זכויות החולה יש לכל מטופל זכות לליווי של אדם (למשל: חבר או קרוב משפחה), לפי בחירתו, שיהיה נוכח בעת קבלת הטיפול הרפואי, ובלבד שהמלווה לא יתערב במתן הטיפול הרפואי.

בשורה התחתונה: על הצוות הרפואי להקפיד על סודיות רפואית, ולטפל בכלל החולים באופן שווה ללא הבדל בסטאטוס ה-HIV שלהם. במידה וסרבו לקבל אתכם לטיפול מסוים, דחו אתכם לסוף היום או סימנו בצורה מיוחדת ובולטת את עובדת היותכם נשאי HIV, מערך הטיפול בתלונות של אפליה על רקע HIV בוועד למלחמה באיידס עומד לרשותכם.

קופות חולים

שיוך לקופ"ח חולים הוא עניין של בחירה אישית. אותו דבר תקף גם לגבי בחירת מרכז איידס. גם לאחר אבחון ה-HIV  ניתן להחליף קופ"ח ללא מגבלות כלשהן. הדבר כרוך בהגעה לסניף דואר ישראל, מילוי טופס רלוונטי ותשלום אגרה. השיוך החדש ייכנס לתוקף בתחילת הרבעון הקלנדרי הבא (אם הגשת בקשה לשינוי שיוך בפברואר, השינוי יכנס לתוקף באפריל). מעבר התיק הרפואי לקופה החדשה אינו נעשה באופן אוטומטי ולכן כדאי להגיש בקשה אקטיבית. כמו כן, מומלץ ליידע את מרכז האיידס על המעבר.

בקופת החולים ינתן לכם קוד "מחלה קשה", קוד שמיועד למספר מחלות ובעצם מקנה זכויות שונות כגון: פטור מתשלום על חיסונים, פטור מהתחייבויות, פטור מתשלום על בדיקות אצל רופאים מומחים מהקופה, ובחלק מהקופות גם תרופות שאינן ל-HIV חינם. ישנן קופות שקוד מחלה קשה יכנס לתוקף מרגע האבחנה, ואיתו גם כל ההטבות הנלוות, וישנן קופות שהקוד ירשם לאחר תחילת הטיפול התרופתי המשולב.

כל הטיפולים הקשורים לנשאות, כגון ביקורים במרכז האיידס, הבדיקות הנלוות, והטיפול התרופתי המשולב, ניתנים בחינם לפי חוק ביטוח בריאות ממלכתי.

לאחר קבלת מרשמים מהרופא/ה המטפל/ת לטיפול התרופתי המשולב בפעם הראשונה, יש להמירם למרשמים של קופ"ח אליה את/ה משוייך/ת אצל הרופא המשפחה. רופא המשפחה ינפיק מרשמים של קופ"ח איתם יש לסור לבית המרקחת על מנת לקבל את התרופות. מומלץ לוודא עם בית המרקחת כי התרופות נמצאות במלאי מאחר וזמינותן משתנה בהתאם לדרישה.

לא כל הקופות עובדות באופן זהה, ישנן קופות שבהם הרופאים רואים את אבחנת ה-HIV, וישנן שלא. ישנן קופות שבהן יראו רק את קוד המחלה הקשה. ברוב קופות החולים, רופא שירשום לך מרשם לתרופות יראה את התרופות האחרונות שנרשמו לך, ובינן תרופות ה-HIV, וזאת על מנת להימנע מתגובות בין-תרופתיות. מרבית הרופאים ידעו להסיק משמות התרופות את האבחנה שהובילה למרשם, וזאת גם אם לא תספרו להם באופן יזום שאתם חיוביים ל-HIV. חשוב לזכור שכל העוסקים ברפואה מחויבים לסודיות רפואית.

כך או כך, גם אם אבחנתך לא נראית, לעיתים מומלץ לספר לרופא על מנת לקבל טיפול יעיל ומיטיב ככל הניתן.

כל קופה"ח מציעות שירותי ביטוח נוספים (שב"ן) שהם ביטוחי זהב ופלטינום למיניהם.

דע את זכויותיך ודע לעמוד עליהן. לצערנו אנו נתקלים לעיתים באנשי רפואה שאינם מודעים לנהלים והכללים, ולכן תפקידך, בין השאר, הוא להביא זאת לידיעתם. באם אתה מרגיש שנפלת קורבן להפליה בשל סטאטוס ה-HIV מערך טיפול בתלונות של אפליה על רקע HIV  בוועד למלחמה באיידס עומד לרשותך.

טיפולי שיניים

על פי נוהל אגף בריאות השן 2.1 סעיף 16 "...אין למנוע טיפול מנשאי HIV ואין להפלות אותם בשום צורה..." לפי הנחיות אלו, רופאי שיניים חייבים להתייחס לכל אדם כאל נשא של מחלה זיהומית ולהקפיד על ציוד סטרילי וסטנדרטי בכל טיפול ובין המטופלים. הסיבה לכך היא שפציינטים רבים לא מודעים לסטאטוס ה- HIV שלהם, או כל מחלות אחרות אשר עשויות להיות מדבקות יותר. כללי הסטריליזציה הסטנדרטיים מבטיחים שמירה על בריאותם של כלל המטופלים, ומונעים העברה של כל מחלה מדבקת. בשורה התחתונה: אין לנהוג בצורה שונה בנשאי HIV, וכחלק מכך גם אין לזמן אותם כאחרונים בתור.

כל קופה"ח מפעילות מרפאות שיניים, ועליהן חלים נהלים אלו גם כן. אותו הדין גם לגבי רפואת שיניים פרטית: גם מרפאות פרטיות, על אף היותן פרטיות, כפופות לאותם נהלים של משרד הבריאות ועל כן אפליה של מטופלים חיוביים ל-HIV  מהווה הפרה משמעתית.

אם רופא השיניים לא קיבל אתכם לטיפול בגלל שחשפתם בפניו את סטאטוס ה-HIV או דחה אתכם לסוף יום הטיפולים, פנו מיד לוועד למלחמה באיידס.

ביטוח לאומי וזכויות סוציאליות

נכות כללית – נשאות HIV אינה מקנה באופן אוטומטי קבלת קצבת נכות. אלא אם כן מדובר במצב ירוד של מערכת החיסון (CD4 נמוך) או שיש תחלואה כפולה, כלומר מלבד ה-HIV קיימת ברקע מחלה נוספת (פיזית או נפשית).

שיקום מקצועי – אדם אשר נקבעים לו לפחות 20% נכות רפואית (לפי חוק נכות כללית) זכאי לשיקום מקצועי, זאת במידה ואין לו עיסוק או מקצוע והמוגבלות הרפואית שלו מקשה על יכולתו להשתלב בשוק העבודה ללא רכישת מקצוע.

לאחר שעו"ס שיקום מטעם ביטוח לאומי אישרה את נכונותו ומסוגלותו של האדם לשיקום מקצועי, האדם זכאי לאבחון מקצועי, הפניה לקורס מקצועי, או לחלופין תשלום שכר לימוד במכללה או אוניברסיטה (זכאות לשכר לימוד הינה עד גובה קבוע מראש). כמו כן קיימת זכאות להחזרי נסיעות, שיעורי עזר לפי הצורך, החזר עבור מכשירי לימוד, עזרי לימוד ורכישת ספרים. מי שלומד מעל 20 שעות שבועיות, יקבל דמי שיקום בגובה קצבת נכות לתקופת הלימודים או הקורס.

צוות המערך הפסיכו-סוציאלי בוועד למלחמה באיידס יוכל לסייע לך במידת הצורך בייעוץ ובהפניה לביטוח הלאומי.

אישורים רפואיים

אישורי עבודה למעסיק

בעת בקשת מעסיק חדש טופס "כשירות לעבודה", יש לפנות לרופא המשפחה ולבקש הפניה לרופא תעסוקתי (במסגרת קופת החולים בה אתה חבר). תפקידו של רופא תעסוקתי הוא להמליץ/לדחות את יכולת העבודה שלך לתפקיד המיועד, מבלי לחשוף פרטים רפואיים ספציפיים (למעט מקרים חריגים ביותר, בהם אתה עובד בתחום הבריאות ומבצע פעולות פולשניות מועדות לחשיפה). באופן עקרוני, מלבד בתחום הבריאות, לא קיימות מגבלות, הנחיות מיוחדות או מניעה לעסוק בכל תחום מקצועי שתבחר.

במקומות עבודה גדולים יש לעיתים רופאים תעסוקתיים "פנימיים". חשוב לדעת שגם רופאים אלה מחוייבים בסודיות רפואית כלפי העובד, ואסור להם לחשוף את המידע הרפואי כלפי המעסיק. אפשר גם לבקש להביא את האישור מהרופא התעסוקתי של קופת החולים.

 עובדי מערכת הבריאות שחיים עם  HIV (ביניהם גם רופאים מנתחים), צריכים לפעול על פי נוהל מיוחד של משרד הבריאות, הכולל דיווח למנהל לאחר אבחון, אך מעבר לכך אינם מנועים מלהמשיך בהעסקתם.

מאחר ומדינת ישראל לא עובדת על פי נוהל המסדיר מה מותר/אסור למעסיק לבקש מעובד פוטנציאלי, אנו ממליצים לזכור כי יש באפשרותך להשתמש בשירותיו של רופא תעסוקתי. בכל שאלה בעניין אנו עומדים לרשותך.

אישורים שונים לילדים

אישור היעדרות מבית הספר, אישור לחוג ספורט ואישור ליציאה לטיול בית ספרי-  אינם מחייבים או מצריכים לרשום את סטאטוס ה-HIV של הילד.

הדרך הטובה ביותר היא לפנות לרופא המטפל במרכז האיידס של הילד על מנת שיוכל לספק ניירת רלוונטית השומרת על פרטיות וחסיון. ניתן לבקש אישור גם מרופא המשפחה, ולוודא שהאישור שניתן הוא אישור כללי ללא ציון האבחנה(נוהל).

 

אישור מחלה לעבודה

לפי תיקון חקיקה משנת 2015, אסור למעסיק לבקש שעל אישור העבודה שמציג העובד תצויין האבחנה הרפואית.

ניתן לבקש מהמרכז המטפל אישור יום מחלה. אישור זה לא מציין את האבחנה וברוב המקרים גם ללא ציון המחלקה. כמו כן, ניתן לבקש אישור מחלה מרופא המשפחה בקופה ולוודא שהאישור אינו כולל אבחנה. במידה והרופא נתן לכם אישור שכולל אבחנה, בקשו להוריד פרט זה. כאמור, למעסיק אין זכות לדרוש אבחנה רפואית.

 

אישור למכון כושר

ניתן על ידי רופא המשפחה, זהו אישור כללי שלא מצריך כלל את רישום סטאטוס ה-HIV ואם הוא נרשם- בקשו להסירו.

רישיון נהיגה

אדם שמוציא רישיון נהיגה בפעם הראשונה או מחדש רישיון לאחר גיל מסוים, מתבקש למלא אצל רופא המשפחה טופס בדיקה רפואית. לשאלה "האם הינך מקבל/ת בקביעות תרופות?"- אם הינך מטופל כבר בתרופות ל-HIV, הרופא מחויב לציין את שמות התרופות אך אין צורך לציין את האבחנה שבגינה אתה נוטל אותן.  בהתאם לנהלי העבודה של משרד הרישוי, כל טופס אשר מופיע עליו רישום יוצא דופן (כגון תרופות) חייב לעבור לוועדת ביקורת רפואית. נהלים אלו אינם מאפשרים לפקידי משרד הרישוי או כל גוף אחר לבקש פירוט על המצב הרפואי.

יתכן וועדת הביקורת תדרוש מכתב מהרופא המטפל על מצבך. מכתב המציין כי הינך חש בטוב וכי אין מניעה מהנפקת/חידוש רישון הוועדה תמשיך בבדיקת המסמכים ותהליך האישור כרגיל.

HIV אינו מהווה סיבה לשלילת רישיון! חל איסור על פקידי משרד הרישוי לשאול על מצבך הרפואי!

HIV, צה"ל ובתי הסוהר

צעירים שהתגלו כנשאי HIV עוד לפני שירותם הצבאי, יכולים להתנדב לשירות הביטחון, בדיוק כמו אנשים שחיים עם מחלות כרוניות אחרות (סכרת למשל).

הטיפול בחיוביים שמעוניינים להתגייס, נעשה תוך שמירה קפדנית במיוחד על סודיותם הרפואית, בין היתר על ידי יצירת קשר אישי בין קצין-המתנדבים ובין הצעיר המתגייס. משמעות הדבר היא, שאף גורם אחר שאחראי על תהליך הגיוס והשיבוץ של החייל, לא יידע על הסטטוס הרפואי.

חייל שמאובחן כנשא HIV במהלך שירות חובה, מופנה בהקדם לוועדה רפואית לקביעת פרופיל פוסל שירות. אם ירצה להתנדב, יתואם עבורו תור לוועדה למתנדבים בטווח של שבועות בודדים. עד לוועדה, החייל לא ישוחרר מהשירות אלא יסופח ל"מיטב" – יחידה מיוחדת המופקדת על הליכי מיון ושיבוץ של חיילים. בהמשך, הוועדה הרפואית תקבע לגבי שירות החייל במעמד מתנדב, ותעשה כן על פי מספר קריטריונים, כגון: ספירת תאיCD4, עומס נגיפי, היענות לטיפול התרופתי ועוד. נשאי HIV משובצים ביחידות עורפיות פתוחות במקצועות עורפיים, למעט מקצועות הרפואה.

אם הותאם לך פרופיל פוסל שירות והחלטת להשתחרר מצה"ל, ובמועד מאוחר יותר שינית את דעתך להתנדב, תוכל לפנות לתא מוחזרי שירות ב"מיטב". תא מוחזרי השירות יטפל עבורך בהליך החזרה שלך לשרות הביטחון מול הוועדה הרפואית למתנדבים.

חייל מילואים המאובחן כנשא HIV, מופנה לוועדה לקביעת פרופיל פוסל שירות. אם אותו חייל מעוניין להתנדב להמשך שירות מילואים, הוא יועלה בפני וועדה למתנדבים וישובץ ביחידות עורפיות פתוחות, על פי הקריטריונים שציינו.

איש קבע המאובחן כנשא HIV, מופנה לוועדה רפואית לקבלת פרופיל פוסל שירות. לאחר מכן, תיקו עובר לעיונה של ראש מדור וועדות רפואיות בענף רת"ם (רפואה ומיון תעסוקתי), ושם נקבע אישור להמשך שירותו בהתאם לקריטריונים.

צעירים שהתגלו כנשאי HIV לפני גיוסם, ימשיכו להיות מטופלים על ידי קופת החולים שלהם גם בתקופת שרותם הצבאי. חיילים בשרות הביטחון שהתגלו במהלך השירות (כולל אנשי קבע) יקבלו טיפול רפואי מלא מצה"ל ועל חשבונו.

אנשים החיים עם HIV יכולים לשרת בצה"ל. האבחנה נשמרת בדיסקרטיות מרבית, ומספר מצומצם של אנשים בלבד מיודעים לנושא. בימים לאחר שנים שהוועד דן בנושא, צה"ל שינה את הסדרי הפרופיל וכעת ניתן להתגייס לצה"ל על פרופיל 45 ואין צורך להיות רשום בסטטוס "מתנדב" ביחס לחיילי סדיר.

זכויות אסירים נשאי HIV

נכון להיום, נשאי HIV שמרצים עונשי מאסר, שוהים בבתי כלא מסויימים בארץ המאושרים לכך. עד לשנת 2017 , נמצאו אסירים החיים עם HIV  (בשעות הלילה) בחדרים משותפים עם אנשים נוספים חיוביים ל- HIV, ובשאר שעות היום שהו במחיצת כלל האסירים, ללא הפרדה. בעקבות התערבות הוועד למלחמה באיידס בוטלה מדיניות הפרדת אסירים החיים עם HIV. המדיניות שהייתה קיימת במשך שנים רבות, בוטלה והשינוי התקיים לאלתר וכיום, אין שום הפרדה בין אסירים החיים עם HIV.

אסירים נשאי HIV מקבלים ליווי מאחד ממרכזי האיידס (לרוב תל השומר, סורוקה ורמב"ם). על פי נהלי השב"ס, על האסיר לצאת אחת לשלושה חודשים לבדיקה תקופתית ובדיקת רופא באחד המרכזים, אלא אם רופא/ה ממרכז איידס מגיע במקום זאת אל הכלא, ומבצע אחת לשלושה חודשים בדיקות רפואיות ובדיקות דם. שב"ס מספק את הטיפול התרופתי המשולב.

אסיר חיובי ל-HIV שלא מקבל את התרופות כסדרן ו/או את ביקורי הרופא והבדיקות, יכול לפנות למי שאחראי עליו בכלא וליידע על כך; בנוסף, ניתן לפנות לוועד למלחמה באיידס או לסניגוריה הציבורית לייעוץ וסיוע.

כמו כן אסיר חיובי ל-HIV יכול לעסוק ברוב תחומי התעסוקה המוצעים בבתי הסוהר, כגון: מטבח, מכבסה, דפוס, הדבקות, אריזה, ניקיון וכו'. לרוב לא מאפשרים לחיוביים לעבוד בתחום שיש בו סיכוי פציעה גדול יותר כגון: מתפרות, מסגריות ונגריות.

נשאי HIV רשאים ללמוד במסגרות החינוכיות של שרות בתי הסוהר ככל האסירים.

HIV במערכת החינוך

מסגרות חינוך בית ספריות

על פי חוזר מנכ"ל של משרד החינוך: היותו של ילד נשא HIV, אינו מסכן את סביבתו, ועל כן אין צורך בידוע של גורם זה או אחר במסגרות החינוכיות, החל מרגע הלידה ועד גיל 18.

משפחתונים ומעונות

אין על ההורים חובה לספר לגננת/מטפלת על סטאטוס ה-HIV של התינוק. אם יש צורך לפנות לרווחה לקבלת הנחה בתשלום החודשי, משתפים אותם רק במצב הכלכלי הקשה ותו לא.

פנימיות

לא קיים נוהל כתוב המתייחס באופן ספציפי לפנימיות. לרוב, במסגרת פנימייתית מנהל הפנימייה מיודע וכן ראש הצוות הטיפולי (אחות או רופא, אם יש בפנימייה).

במסגרת של משפחת אמנה, כל המשפחה מיודעת על סטאטוס ה- HIV של הילד.

למטייל

חופש תנועה וניידות בעולם עם HIV- בחלק ממדינות העולם, עדיין קיימות מגבלות שונות הקשורות לחופש התנועה והניידות של אנשים החיים עם HIV. כך למשל, יש מספר מדינות שעדיין אוסרות על כניסת חיוביים לגבולן, מדינות שמאשרות כניסה למטרות תיירות בתנאים מגבילים, ומדינות שבהן נשאות HIV תפסול מועמד להגירה. מדיניות המגבלות על חופש התנועה של חיוביים, מבוססת על בורות ומנציחה את הסטיגמה הקשה סביב HIV והאנשים שחיים עם הנגיף. הארגונים הפועלים כיום בעולם בתחום ה-HIV, עושים מאמצים רבים כדי לשנות מציאות זו.

אתר חשוב המופעל בחסות ה-EATG, החברה העולמית לאיידס (IAS) וארגון שפועל לרווחת האנשים שחיים עם HIV בגרמניה AIDS- Hilfe)  http://hivtravel.org/).

לפני כל נסיעה לחו"ל מומלץ להיוועץ ברופא המטפל במרכז האיידס וחשוב לעשות את כל החיסונים הנדרשים..

על הנוסעים לאתרים טרופיים לקבל חיסונים מתאימים וטיפול נוגד מלריה כמו כל אדם אחר. אם יש צורך לקבל חיסון נגד טייפואיד (טיפוס הבטן), מומלץ לקבל את החיסון המומת.

לאלו הנוסעים למדינות שבהן יש שכיחות גבוהה של קדחת צהובה, מומלץ להתחסן נגד מחלה זו, בתנאי שספירת ה-CD4 גבוהה ומדובר בחיובי בריא (קרי, מצב רפואי נוסף שעשוי להיות בעיה). אם ספירת ה-CD4 נמוכה מ-200 מומלץ לדחות את הנסיעה לאזורים אלו; במידה ואין ברירה וחייבים לנסוע לאזור עם שכיחות גבוהה של קדחת צהובה ומערכת החיסון אינה טובה דיו, יש לעשות כל מאמץ שלא להיעקץ (שימוש בכילות, בדוחי יתושים וכדומה).

לקראת נסיעה ליעדים רחוקים הכרוכה במעבר של מספר אזורי זמן, יש להתייעץ עם הרופא המטפל לגבי התאמת התזמונים של נטילת התרופות, באופן שישמור על רציפות רמת התרופות בדם וימנע יצירת עמידויות. כמו כן מומלץ לשאת את הטיפול התרופתי בתיק הגב מחשש לאיבוד המזוודות וכן לקחת כמות רזרבית לכל מקרה באריזה המקורית. לצד זאת, מומלץ להצטייד במכתב רשמי מהרופא המטפל (באנגלית) המעיד על מצב רפואי והטיפול התרופתי הניטל.

חשוב לדאוג לביטוח נסיעות לפני כל נסיעה לחו"ל, וכמובן ליידע על סטטוס ה-HIV. יש לזכור כי במידה והביטוח שרכשתם אינו כולל הצהרה נכונה ומלאה שלכם על מצבכם הבריאותי, לא תוכלו לדרוש השתתפות בטיפול או בעלויות מצד הביטוח במידה ומשהו יקרה בעת שהותכם בחו"ל.

ביטוחים

הקדמה

תחום הביטוחים הוא תחום דינמי, משתנה ומורכב. הוועד למלחמה באיידס עובד על מנת למגר את האפליה אשר עדיין קיימת בתחום זה ומעניק תמיכה במתן מידע, ייעוץ וסיוע משפטי במקרים של אפליה.

היות ותחום הביטוח הינו תחום שעשוי להיות מורכב וסבוך למי שאיננו מתמצא בו, ריכזנו עבורכם מס' דגשים:

 חברות הביטוח הינן חברות פרטיות בעלות מטרות רווח אשר זכאיות להחליט שלא לבטח כל פונה מטעמי סיכון וכדאיות, או לבטח בפרמיה גבוהה יותר. יחד עם זאת חשוב לדעת כי בהתאם לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, אסור לחברת הביטוח להחריג באופן גורף בעלי מחלה כלשהי, לרבות נשאי HIV . נוסף על כך חוזר המפקחת על הביטוח מפברואר 2015 בו נאמר: "מתוקף סמכותי לפי סעיף 62 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), התשמ"א-1981, הריני להורות כי חברת ביטוח תמסור למבוטח עם מוגבלות שניתן לו יחס שונה, כהגדרתו בחוק, או לאדם עם מוגבלות שסירבה לקבלו לביטוח, הודעה מנומקת בכתב, אשר תציין שהחלטת חברת הביטוח נבעה מכך שלהערכתה הסיכון הביטוחי המסויים עקב המוגבלות גדול בהשוואה לסיכון הביטוחי של מי שאינם בעלי אותה מוגבלות. ההודעה כאמור, תכלול גם תמצית של אחד מהעניינים הבאים לפחות: הנתונים האקטואריים, הנתונים הסטטיסטיים, מידע רפואי או מידע אחר לגבי הגידול בסיכון הביטוחי המסויים, שהיוו בסיס להחלטת חברת הביטוח כאמור, וכן את תמצית המידע שעליו הסתמכה ביחס לאותו אדם (כגון: הפניה לשני מאמרים מקצועיים או הפניה להנחיות מבטח משנה, בדבר תנאי חיתום שעליהם התבססה החברה לעניין החלטתה)."

 

בחוזר נוסף מטעם המפקחת, "חוזר הוראות לניסוח תוכנית ביטוח" נאמר: "תכנית ביטוח בריאות לא תכלול תנאי אשר מחריג מקרה ביטוח הנובע מתסמונת הכשל החיסוני הנרכש, איידס (AIDS) או נשאות של HIV, ובכלל זה מוטציה או וריאציה דומה אחרת. אין באמור כדי למנוע החרגת טיפול תרופתי מניעתי למחלה זו. (חוזר ביטוח 2015-1-11 סעיף כא).

 

אם כך, חשוב להבין כי למרות שכיחות התופעה, חברת ביטוח שמסרבת סירוב גורף לבטח נשאי HIV  ומבלי להציג נתונים אקטואריים/סטטיסטים/רפואיים בכתב פועלת בניגוד לחוק ולהנחיות המפקחת על הביטוח. במקרה כזה, תוכל/י לשקול להגיש תלונה או תביעה אזרחית במטרה למצות את זכויותיך.

 

להצהיר או לא להצהיר? חשוב להדגיש כי בפוליסות הדורשות מילוי הצהרת בריאות יש חשיבות רבה להצהרה נכונה ומלאה שלכם על מצבכם הבריאותי. במידה ולא תצהירו על נשאות HIV  ייתכן מאוד שתגיעו ליום בו תידרשו להפעיל את הביטוח וחברת הביטוח תגלה שהסתרתם מידע ותבטל את הפוליסה, כלומר- שילמתם הרבה כסף לאורך שנים לחינם.

חשוב מאד לא לבטל שום ביטוח לפני בדיקה מדוקדקת של הפוליסה, ההחרגות, הכיסויים וההגבלות, ומצד שני גם לא להוסיף ביטוחים ולחתום על פוליסות חדשות מבלי להבין על מה חותמים. המשמעות של חתימה על פוליסה שמחריגה HIV, היא חתימה ורכישה של פוליסה אשר אינה מספקת את הכיסוי הרצוי בעקבות סטטוס HIV. חברת הביטוח יכולה, ובאופן חוקי לחלוטין, לשלול מכם פיצוי/שיפוי בשל כך.

 

ביטוח במקום העבודה

שני דגשים שחשוב לזכור ביחס לביטוח במקום העבודה:

בכל הצטרפות לקרן פנסיה שבה מרכיב ביטוחי (אובדן כושר עבודה/ ביטוח חיים) תידרשו לחתום על הצהרת בריאות. אם אינכם מעוניינים שסטטוס ה-HIV  שלכם ייחשף במקום העבודה, ראשית, הבטיחו שמירת סודיות מול סוכן הביטוח; על פי החוק במדינת ישראל, כל המידע שמועבר לסוכן הביטוח במקום העבודה מוגן תחת חוק שמירת פרטיות. סוכן הביטוח למרות ניתובו דרך מקום העבודה- עובד בשבילכם, לכן הזכירו לו בפגישה עמכם שהוא שלוחכם וכי כל מידע המועבר אליו הינו חסוי ומוגן על פי חוק. חשוב לזכור כי ויתור על סודיות רפואית לטובת קרנות פנסיה, ביטוח מנהלים וכו' אינו מהווה ויתור על סודיות רפואית לטובת המעסיק!

באם הצטרפתם לביטוח לפני האבחון- הביטוח ממשיך כפי שהוא.

בעת מעבר למקום עבודה חדש , באם ירצה העובד לשמור על המוצר הפנסיוני הקודם חייב גם המעסיק וגם הסוכן לאפשר לו זאת וכך נשמר הרצף הביטוחי. כמו כן, חשוב לדעת כי עפ"י החוק כל עובד זכאי לבחור את החברה, הסוכן והתוכנית בה יבוטח (פנסיה כללית/מקיפה/ביטוח מנהלים/קופת גמל).

 

ביטוח נסיעות לחו"ל

כל קופות החולים מציעות ביטוח נסיעות לחו"ל. חלקן מבקשות מכתב מהרופא המטפל במרכז האיידס, חלקן מקיפות יותר מאחרות ובהתאם גם המחיר, וכולן למקסימום של עד 30 יום בחו"ל. כמו כן יש קבוצות ביטוח פרטיות שעושות ביטוח נסיעות לחו"ל. מבדיקה שערכנו נמצאה סוכנות EAI  סוכנות לביטוח כסוכנות הביטוח המציעה ביטוח נסיעות לחו"ל עבור נשאי HIV  בתנאים המשתלמים ביותר, לפרטים ניתן לפנות לטלפון: 073-2225738 (לביא כהן).