______

הנחיות לצוות רפואי במרפאת שיניים

.

1. כללי

    

א.      על פי נהלי משרד הבריאות יש לטפל בכל פונה. בשום מקרה אין למנוע טיפול דנטלי מנשאי HIV  הזכאים לטיפול דנטלי מלא ובמועד רגיל במהלך יום העבודה.

ב.      על הצוות הרפואי לנקוט באמצעי זהירות שמטרתם למנוע הדבקה בין המטופלים למטפלים ועבודה בטוחה (מהצוות למטופל ומהמטופל לצוות).

ג.       הנהלים פורסמו בהרחבה בחוזר משרד הבריאות החטיבה לענייני בריאות, בריאות השן (נוהל בריאות השן 1.12 מעודכן ב- 25.7.11).

      נהלים אלו תקפים לכל המטופלים במרפאת השיניים (כולל למטופלים שהם נשאי HIV).

ד.      הנהלים הנ"ל קובעים ציוד המיגון, תקן מערכת המים/ נוזלים ואמצעי החיטוי/עיקור בהם חובה להשתמש.

 

                 

 

 

שמירה על כללי הבטיחות תאפשר טיפול מקצועי ובטוח בכל המטופלים.

2. הדבקה

א.      נגיף ה- HIV  אינו מדבק במגע או דרך האוויר.

ב.      ניתן להידבק בדקירת מחט (מעבר דם מחולה לבריא).

ג.       שיעור ההדבקה לאחר דקירה (מחט) מנשא HIV  נמוך יותר משיעור ההדבקה של HBV, HCV. שיעור ההדבקה תלוי באופי הדקירה (מחט חלולה/אטומה) ובמצבו הקליני של הנשא. שיעור הדבקה (ממוצע) הוא כ- 0.3% לדקירה.

ד.      בכל מקרה של דקירה יש ליידע את המטופל ולפנות לאחד ממרכזי האיידס בישראל (רמב"ם- חיפה, מאיר- כפר סבא, איכילוב- תל אביב, שיבא- תל השומר, קפלן- רחובות, הדסה- ירושלים, סורוקה- באר שבע). מחוץ לשעות העבודה יש לפנות לחדר המיון הקרוב. רצוי להגיע לבדיקה/ טיפול יחד עם המטופל (או עם דגימת דם עדכנית שלו). יש חשיבות רבה לפנייה מידית לבדיקה ולקבלת טיפול (במקרה הצורך).

3. הדגשים במניעת העברת זיהומים (כולל HIV) בטיפול שיניים

א.      ההדגשים הבאים אינם מחליפים מכלול הנהלים שנקבעו על ידי משרד הבריאות ומטרתם להדגיש מספר נושאים.

ב.      על הרופא לעבוד עם סייעת ולהשתמש במשקפי מגן.

ג.       יש להשתמש בציוד חד פעמי שיסולק לאחר השימוש.

ד.      יש להשתמש בסכר גומי.

ה.      יש להשתמש במכשיר שאיבה בהספק גבוה.

ו.        בניקוי של מכשירים לשימוש חוזר יש לעבוד עם כפפות גומי עבות, לנקות הציוד באמצעות מברשת + חומר דנרגנטי + מים פושרים. מומלץ שימוש באמבט אולטרה-סוני.

ז.       יש לרחוץ ידיים עם מים וסבון + חיטוי ידיים בתרחיף כלורהסידין 4%/ יוד 7.5% לפני ואחרי הורדת כפפות.

ח.      יש להקפיד על כיסוי משטחים בעזרת כיסוי חד פעמי לא חדיר למים אותו יש להחליף בין מטופל למטופל. בתום יום עבודה יש לחטא כל המשטחים עם חומר חיטוי בהתאם למפורט בנוהל בריאות השן מהדורה מספר 5 מתאריך 16.11.10- סעיף 13.

ט.      חובה לעקר כל מכשיר לשימוש חוזר שבא במגע עם הפה/נוזל הפה אחרי כל שימוש. לפני ביצוע העיקור יש לנקות המכשיר עם מים וסבון. יש להשרות המכשיר בתמיסת חיטוי עד לעיקורו.

י.        יש להקפיד על תקינות מכשיר העיקור (אוטוקלב) בהתאם להוראות היצרן.

יא.    מכשיר לשימוש חוזר שלא ניתן לעיקור בחום יושרה בתמיסת גלוטראלדהיד 2% או בתמיסת אוטופטאלאלהיד.

יב.    יש להשתמש בעטיפת ניילון בציוד רב שימוש שלא ניתן לעיקור ולהחליף העטיפה בין שימוש לשימוש.

יג.     אחרי כל שימוש יש להפעיל מכשירי קדוח רוטטורים תוך הזרמת מים ל- 20 שניות לפחות על מנת לנקות ולעקר.

יד.     יש לשטוף במים וסבון ולהשרות בחומר חיטוי כל העבודות  "הטכניות" לפני מסירתן למעבדה ולאחר קבלתן מהמעבדה.

טו.    יש להקפיד על סילוק פסולת (חדה/כהה) על פי נהלי משרד הבריאות האגף לבריאות השן.