______

הצטרפות להליך משפטי בעניין אפליה

הצטרפות של הוועד למלחמה באיידס למאבק משפטי נגד אפליה של חברות הביטוח בביטוח אנשים עם מוגבלויות

הוועד למלחמה באיידס מחפשים מנהל/ת משרד בחצי משרה

ביום 6.11.19 הגיש הוועד למלחמה באיידס באמצעות משרד עו"ד קדרון חדי כהן, המסייע לנו פרו-בונו, טיעונים כ"ידיד בית משפט" בתיק שעניינו סירוב חברות ביטוח לבטח בעל מוגבלויות. מדובר בתביעה שהוגשה בשנת 2017 על ידי חולת סוכרת, שחברת ביטוח סרבה לבטח אותה בביטוח סיעודי. לפסק הדין שיינתן בהליך הזה, יכולות להיות השפעות רחבות על זכויות אל אנשים החיים עם HIV, בין השאר לאור חוות דעת שנתן היועץ המשפטי לממשלה בתיק, לגבי פרשנות חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות.


על פי חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, חברת ביטוח שסרבה לבטח בעל מוגבלות, או שהחליטה לגבות ממנו פרמיה גבוה יותר, חייבת לבסס את ההחלטה שלה על "נתונים אקטואריים, נתונים סטטיסטיים, מידע רפואי, או מידע אחר, שהם אמינים ורלוונטים להערכת הסיכון הביטוחי המסוים". כלומר, חברת ביטוח לא יכולה לדחות אדם מביטוח, אלא אם היא תומכת את דחיית הביטוח בנתונים כלשהם, שהם ספציפיים לאותו אדם בעל המוגבלות. (חשוב לציין, כי בהתאם לחוק, אדם עם מוגבלות הוא גם אדם שהסביבה תופסת אותו כבעל מוגבלות, גם אם אינו באמת כזה. לפיכך, אנשים החיים עם HIV נחשבים כבעלי מוגבלויות לצורך החוק הספציפי הזה).


במסגרת התביעה, טענה חברת הביטוח כי היא דווקא לא חייבת לנמק את הסירוב לבטח בעל מוגבלות על "נתונים אקטואריים, נתונים סטטיסטיים, ומידע רפואי", ודי אם תטען כי הסירוב לבטח, או ההחלטה לגבות מחיר גבוה יותר, מבוססת על הנחיות של מבטח המשנה (לטענת חברת הביטוח, הביטוי "מידע אחר" בחוק מתייחס גם להנחיות מבטחי משנה). לטענת חברת הביטוח, הוראות מבטח המשנה (שהינו לרוב חברת ביטוח גדולה מחו"ל) כבר מגלמות בתוכן את כל הנתונים האקטואריים, הסטטיסטיים והמידע הרפואי, והן לא יכולות או צריכות לחשוף אותו. היועץ המשפטי לממשלה הגיש חוות דעת לבית המשפט, הדומה מאוד לעמדת חברת הביטוח לגבי פרשנות החוק.


הוועד למלחמה באיידס טוען, כי אנשים החיים עם HIV נדחים מביטוחים על בסיס דעות קדומות וסטריאוטופים הקשורים לנשאות HIV ולמחלת האיידס, ולא על סמך ידע רפואי. כוונת המחוקק הייתה להגן על בעלי המוגבלות, ולא ליצור "דלת אחורית" להתחמקות ממתן נימוקים לסירוב לבטח. קבלת עמדת חברת הביטוח, כמו גם קבלת עמדת היועץ המשפטי לממשלה, תעקר מתוכן את החוק, ותפגע פגיעה חמורה בזכויות בעלי המוגבלות. קבלת עמדת חברת הביטוח בהליך תוביל למצב אבסורדי, ובלתי מתקבל על הדעת, שחברות ביטוח ימשיכו לדחות מועמדים בעלי מוגבלות מביטוח, ולבעלי המוגבלות לא תהיה כל יכולת להתמודד עם הדחיה מהביטוח.


הצטרפותנו להליך מוכיחה את מחויבות הוועד להשתמש בכל הכלים העומדים לרשותנו כדי לקדם את הזכויות והאינטרסים של כל איש ואישה החיים עם HIV בישראל. במקרה זה, הבעייה הביטוחית קשה שבעתיים כאשר מדובר בחסרי מעמד אזרחי שבהם אנחנו מטפלים באופן שוויוני לאורך כל השנה, וגם בהצטרפותנו להליך זה.מה הסיכוי?

בשנים האחרונות חלה מהפיכה של ממש, בהבנה שלנו אודות ההשפעה החיובית שיש לטיפול התרופתי הניתן לאנשים החיים עם HIV. כבר לפני כעשור החלו להתפרסם תוצאות של מחקרים רפואיים אמינים, שרמזו על פריצת דרך של ממש ביכולתו של הטיפול התרופתי לצמצמם את רמת הנוכחות של נגיף ה-HIV במחזור הדם של המטופל עד לכדי כך, שבבדיקת כמות הנגיף בדם אין לא ניתן למצוא את הנגיף. כלומר, אלו מחקרים המוכיחים, שהטיפול הניתן היום לנשאים הוא כל כך יעיל, שהוא מביא את המטופל למצב שאותו אנו מגדירים היום undetectable. קרי, בלתי ניתן לאיתור.[1] זהו מצב חדש, שלא היה מוכר לנו בעבר, לפני שתוצאות מחקרים אלה פורסמו באופן רשמי ומסודר. תשאלו, מה ההבדל בין מצב שבו נשא מוגדר כ-undetectable לעומת מצב של הבראה מלאה וסופית? הניסיון מראה, שבגופם של נשאים שכבר היו undetectable ושהפסיקו, מסיבה כלשהי, לקחת את הטיפול המוצלח הזה - הנגיף הצליח להשתכפל ולהביא לעלייה בעומס הנגיפי בדם בחזרה. זה אומר, שהטיפול היום מעלים את הנגיף כמעט לחלוטין מגופו של הנשא, אולם לא באופן סופי ומוחלט.

מה בדקו החוקרים?

המחקרים המדוברים נערכו (וחלקם עדיין נמשכים), על ידי חוקרי איידס/  HIV על בני אדם. אלו לא מחקרים על חיות מעבדה. כאן מדובר בזוגות, הטרוסקסואליים והומוסקסואליים, שהסכימו באופן מודע ומתוך רצון לקדם את המחקר בתחום, לקחת חלק.  אלו מחקרים, שבאופן טבעי בחנו את ההשלכות של ההתנהגות המינית של  אותם נחקרים לאורך זמן ממושך (חודשים ושנים). בכל המחקרים מדובר בזוגות מעורבי סטטוס, כלומר: אחד מבני הזוג הוא נשא HIV והשני אינו. חלק מן הזוגות קיימו יחסי מין ללא קונדום בתוך מערכת היחסים בה היו. כולם הסכימו להיות תחת משטר של ניטור ודיווח לעורכי המחקר אודות התנהגותם האינטימית, ולהיות תחת השגחה רפואית, שכללה בדיקות דם תקופתיות וכמובן – שימוש נכון בטיפול התרופתי על ידי הנשא/ית.

מה נמצא באותם מחקרים?

התוצאות שהתקבלו הן דרמטיות ואינן משאירות מקום לספק. הן הפתיעו  גם את החוקרים האופטימיים ביותר, והן מראות, שקיום יחסי מין לא מוגנים במערכת מונוגמית, עם פרטנר/ית נשא/ית HIV , שנותר/ת undetectable בתקופת המחקר, לא הביא להידבקות בנגיף על ידי הפרטנר השלילי ב-כמעט 100% מהמקרים. לדוגמא: מחקר אירופאי מקיף, שהתחיל בשנת 2005 ונמשך במשך עשור שלם, עד 2015, כלל למעלה מ-1700 זוגות מעורבי סטטוס מתשע מדינות מערב אירופאיות שונות (!) בו זמנית. במחקר זה, רוב המשתתפים היו זוגות הטרוסקסואלים. בשנת 2011 התפרסמו תוצאות הביניים של מחקר מקיף זה, אשר הראו כי ב-100% לא נרשמה הדבקה. בבואם לחקור, מהו הדבר שהביא להידבקות בקרב אותם מקרים בודדים של מקרי הדבקה שאירעו במסגרת המחקר, נתקלו החוקרים בסיבות הקשורות ל"גורם האנושי". כלומר, מצבים שבהם לקיחת הטיפול אולי לא היתה סדירה, קיומה של מערכת יחסים מחוץ למערכת היחסים המונוגמית והמנוטרת, וכהנה וכהנה גורמים הקשורים להתנהגותם של בני הזוג. כל האמור לעיל, אינו אומר שאפשר לוותר על הקונדום, בוודאי ככל שהדבר נוגע לקיום יחסי מין מזדמנים. תוצאות טובות אלה הן תוצאה של זוגות שהתנהגותם בוקרה על ידי חוקרים, תוך ניטור קבוע של מצבם הרפואי ושימת הלב הנדרשת בהשתתפות במחקר מסוג זה. בנוסף, כידוע, קיימות מחלות מין נוספות שעולם הרפואה עדיין לא מיגר, כמו עגבת וזיבה, ושהמניעה העיקרית נגדן היא עדיין קיום יחסים עם קונדום.

אם הטיפול כל כך מוצלח, האם הוא מצמצם כבר היום את שיעורי ההדבקה?

נציין, כי גם מערכת הבריאות הישראלית הבינה את היתרון העצום שיש למצב הרפואי החדש על מיגור המגיפה ושיעורי ההידבקות שהיא עלולה לייצר. כלומר, הרופאים במחלקות הזיהומיות המטפלים באופן יומיומי באנשים החיים עם נגיף ה-HIV, מבינים היום שנשא מטופל כראוי, השומר על מצבו כ-Undetectable, הוא לרוב אינו מדבק. כך שיוצא שלטיפול התרופתי הניתן היום לנשאים יש שתי תועלות מדהימות:

  • הוא מציל את חייו של האדם החי עם HIV.
  • הוא מונע הדבקה.

בישראל, ברוב המקרים, ברגע שאדם מאובחן כנושא את נגיף ה-HIV, המלצתנו הרופאים היא להתחיל ולהעניק לו את הטיפול התרופתי מוקדם ככל שניתן. ומאחר ובישראל, היענות האנשים החיים עם HIV בלקיחת הטיפול באופן קבוע ומסודר, היא מהגבוהות בעולם, יש לכך השפעה חיובית על מספר הנדבקים בנגיף מדי שנה. מובן מכך, כי אנשים שאינם מודעים למצבם הרפואי, הינם הגורם המסכן ביותר בחברה הישראלית היום, ככל שזה נוגע להידבקות בנגיף ה-HIV ובמחלות מין אחרות. מכאן ניתן להבין כמה חשוב להסיר את הספק וללכת להיבדק. יודגש שוב, העובדה כי אדם מטופל מיטבית אינו מדבק נכונה עבור נשאים שהם UNDETECTABLE מזה תקופה הנמצאים תחת מעקב רפואי ובדיקות עוקבות. [¹] חשוב להדגיש כי לא מדובר בבדיקת HIV שגרתית בה בודקים נוכחות של נוגדנים לנגיף והיא תהיה חיובית לעולם במי שנדבק בנגיף.

ד"ר איציק לוי מנהל המחלקה הזיהומית המרכז הרפואי שיב"א תל השומר

להלן הקישורים לפרסומים אודות המחקרים שבחנו את השלכות הטיפול התרופתי על הידבקות בקיום יחי מין לא מוגנים:

1.HPTN 052  האתר הרשמי של הגוף שניהל את המחקר ד"ר מירון כהן, מנהל מוסד לבריאות הציבור ומחלות מדבקות באוניברסיטת צפון קרולינה, ארצות הברית, ומי שניהל את המחקר, סיכם את תוצאותיו כך: "זהו מחקר שתוכנן לבחון שתי שאלות: האם טיפול תרופתי לנשאי HIV ימנע הדבקה בקיום יחסי מין, והאם מתן טיפול תרופתי מוקדם ככל שאפשר, ישפר את מצבו הרפואי העתידי של הנשא המטופל. התשובה שלנו לשתי השאלות הללו היא כן מוחלט".

2.PARTNER פרטנר הוא מחקר ארוך טווח שנערך בשיתוף פעולה מרשים של 75 מרפאות, מוסדות מחקר ובתי חולים מ-14 מדינות מערב אירופה. המחקר כולל 458 זוגות של גברים הומוסקסואלים ו-687 זוגות הטרוסקסואלים. לקריאה אודות המחקר ותוצאותיו. ציטוט מתקציר המחקר: "תוצאות ממחקר זה, שפורסמו בכנס בשנת 2014 (CROI), מראות כי לא הודגמה שום הדבקה ב-HIV ממגע מיני עם נשא המוגדר כ-Undetectable. למרות שהיו הדבקות חדשות במהלך תקופת המחקר, אף אחת מהן לא היתה קשורה לפרטנר החיובי שלקח חלק במחקר. בכל אחד ממקרי ההדבקות שאירעו, ניתוח גנטי של הווירוס הראה, שמדובר בהדבקה מפרטנר אחר, שאינו בן הזוג החיובי".