______

אישור הכנסת קונדומים למתקן חולות

הוועד למלחמה באיידס גאה לבשר: אושרה הבקשה להכנסת קונדומים למתקן "חולות". ביוני 2017 נתן שופט בית המשפט העליון, אליקים רובינשטיין, את פסקי דינו האחרונים על כס השיפוט. אחד מאותם פסקי דין עסק בעתירה של האגודה לזכויות האזרח בישראל להגדיל את רשימת המוצרים שמותר למבקשי המקלט השוהים בחולות, להכניס למתקן. במסגרת ההתדיינות משפטית בנושא, ועוד לפני מתן פסק הדין הסופי של בג"ץ, פנה הוועד למלחמה באיידס למדינה, וביקש שתותר גם הכנסת קונדומים למתקן. אנו גאים לבשר שעמדתנו התקבלה, והמדינה הודיעה לבג"ץ שתסכים להכנסת אמצעי מניעה זה למתקן. מחלקת חסרי מעמד של הוועד למלחמה באיידס מגיעה באופן קבוע למתקן "חולות" לביצוע בדיקות HIV ועגבת, סדנאות הסברה לשוהים במתקן, וחלוקת קונדומים. נמשיך להילחם בעוולות שנעשות לכל אדם שהוא נשא, ולקדם את הזכות לבריאות של כל תושבי המדינה.

הוועד למלחמה באיידס מחפשים מנהל/ת משרד בחצי משרה

..

..