______

מגזין פלוס

הוועד למלחמה באיידס משאיר אתכם מעודכנין עם כל הפרטים על פעילות וארועי הוועד , העדכונים בשוק התרופות ועל המערך הפסיכו סוציאלי של הוועד.

הוועד למלחמה באיידס מחפשים מנהל/ת משרד בחצי משרה