______

שקיפות

כחלק ממדיניות השקיפות של הוועד, להלן מערכי הדו"חות הכספיים שאושרו על ידי הוועד המנהל של הארגון

דו"ח כספי 2018

דוח - תרומה מישות זרה