______

תנאי שימוש

תנאי שימוש באתר האינטרנט של הוועד למלחמה באיידס

הוועד למלחמה באיידס מחפשים מנהל/ת משרד בחצי משרה

ברוכים הבאים ל- www. aidsisrael.org.il' אתר הנותן את המידע המקיף והעדכני ביותר בעברית בנושא HIV/איידס. השימוש באתר ובכל המדורים המשולבים בו (להלן, ביחד - "האתר" או "www.aidsisrael.org.il") כפוף לתנאי השימוש המפורטים להלן. על המשתמש באתר לקרוא תנאים אלו בקפידה לפני השימוש באתר, שכן השימוש באתר מעיד על הסכמת המשתמש לתנאים. תנאי השימוש מנוסחים בלשון זכר לצורכי נוחות בלבד והם מתייחסים, כמובן, גם לנשים.

המידע והמאמרים המופיעים באתר נועדו לספק אינפורמציה בלבד ואינם בגדר עצה רפואית, חוות דעת מקצועית או תחליף להתייעצות עם מומחה בכל תחום

על האתר

אתר הוועד למלחמה באיידס מספק מידע בנושאים שונים הקשורים באופן ישיר ועקיף לחיים עם HIV ולמאבק במחלת האיידס: מניעת התפשטות הנגיף, גילוי מוקדם וטיפול לסוגיו.

מידע, מאמרים ושאלות ותשובות

המידע והמאמרים המופיעים באתר נועדו לספק אינפורמציה בלבד ואינם בגדר עצה רפואית, חוות דעת מקצועית או תחליף להתייעצות עם מומחה בכל תחום.

העדר אחריות

המידע והשירותים באתר ניתנים לשימוש כמות שהם (AS IS). לא ניתן להתאימם לצרכיו של כל אדם ואדם. לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי הוועד למלחמה באיידס בגין המידע והשירותים המוצעים באתר או באמצעותו, דיוקם, מהימנותם, שלמותם, עדכניותם או תדירות פרסומם. אין הוועד אחראי לבעיות, לאובדן או לנזק העלולים להיגרם בעקבות השימוש באתר או ההסתמכות על המידע המפורסם באתר. השימוש וההסתמכות על המידע באתר ייעשה על אחריותו הבלעדית והמלאה של המשתמש.כאמור, התכנים המופיעים באתר נועדו לספק מידע בלבד ואינם בגדר עצה רפואית, חוות דעת מקצועית, או תחליף להתייעצות עם מומחה בכל תחום.

פרטיות

בכפוף לאמור בתנאי שימוש אלה לעיל ולהלן, הוועד למלחמה באיידס מכבד את פרטיות המשתמשים באתר והפונים לאתר.

קישורים באתר

ב-aidsisrael.org.il תמצא קישורים והפניות לאתרים ולמידע אחר ברשת האינטרנט. אתרי אינטרנט אלה והמידע המופיע בהם אינם מתפרסמים על ידי הוועד והוא אינו שולט או מפקח עליהם. כמו כן, אין בקישורים ובהפניות אלה כדי להעיד שאותם אתרי אינטרנט נבדקו ו/או נמצאו כשלמים, מהימנים, מדויקים או עדכניים. הוועד אינו מתחייב שכל הקישורים באתר יהיו תקינים ויובילו לאתרי אינטרנט פעילים. הוועד רשאי לסלק מהאתר קישורים שנכללו בו בעבר, או להימנע מהוספת קישורים חדשים - הכל, לפי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט. הוועד לא ישא בשום פנים ואופן באחריות למידע ולאתרים שאליהם מקשר האתר, לרבות שלמותם, מהימנותם, דיוקם או עדכניותם של כל אתר ומידע כזה. כל המסתמך על אתרים ומידע שקושרו מתוך האתר, עושה זאת על אחריותו בלבד.

זכויות יוצרים

כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר - לרבות במאמרים, בידיעות, בטקסטים, בתמונות, באיורים, בקטעי צליל, קטעי וידאו, גרפיקה, ישומי תוכנה, או כל מידע אחר מכל מין וסוג באתר (להלן - "המידע המוגן") - הינן של הוועד למלחמה באיידס, אלא אם כן נאמר, באופן מפורש, כי זכויות היוצרים במידע המוגן, או בכל חלק ממנו, שייכות לגורם אחר. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לשווק, להציג בפומבי, לתרגם או למסור לצד שלישי כל חלק מהמידע המוגן בלא קבלת הסכמה מפורשת לכך בכתב ומראש.

שינויים באתר

הוועד למלחמה באיידס יכול לשנות מעת לעת את מבנה אתר, מראה האתר, היקפם וזמינותם של השירותים הניתנים בו וכל היבט אחר הכרוך בהם - והכל, בלא צורך להודיע למשתמש על כך מראש. לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי הוועד בגין ביצוע שינויים כאמור או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם.

שינוי תנאי השימוש

הוועד למלחמה באיידס רשאי לשנות, מעת לעת, את תנאי השימוש באתר, בלא צורך בהודעה מוקדמת ובלא צורך בקבלת הסכמת המשתמש לכך. בכל עת ניתן יהיה לעיין בתנאי השימוש העדכניים באמצעות לחיצה על הקישור המתאים המופיע באתר.

דין וסמכות שיפוט

על השימוש באתר ועל תנאי שימוש אלה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. סמכות השיפוט הבלעדית בגין כל דבר ועניין הנובע מתנאי השימוש לעיל או מהשימוש באתר, מוקנית לבית המשפט המוסמך במחוז תל-אביב בישראל, וזאת בכפוף לזכות הוועד למלחמה באיידס לנקוט בהליכים משפטיים בבתי המשפט בהם מצויים כתובת המשתמש ו/או מקום עסקו ו/או נכסיו או חלק מהם.

כאמור, השימוש שלך באתר מהווה את הסכמתך לכל תנאי השימוש המופיעים לעיל