top of page

איך לדבר על זה?

אנחנו יודעים שיש הרבה רצון מצד הצוות החינוכי לדבר על מיניות בכיתות אבל להרבה מהם חסרים הידע המקצועי והכלים הרלוונטים לעשות זאת.

לכן אנחנו מציעים סדנה מקצועית המועברת על ידי היועצת החינוכית ומנהלת תוכנית TEEN TALK.

הסדנה מציידת את הצוות החינוכי במידע עדכני אודות עולם המיניות של מתבגרים ומתבגרות כיום.

ומוענקים בה כלים פרקטיים כדי להתחיל שיח על מיניות בריאה בכיתה/בבית.

תוכנית מספר 1102 במערכת הגפ"ן

Teacher
Teacher and Student
עד שניפגש, קבלו כמה טיפים מאיתנו

זאת גם האחריות שלנו.

כאנשי ונשות צוות חינוכי זאת גם האחריות שלנו לעסוק בנושא המיניות. לא לעסוק בה, להתעלם, לעצום עיניים- זאת אמירה חינוכית מורכבת שמעודדת השתקה, בושה והסתרה במקום מיניות בריאה ומיטבית. 

נכיר את עצמנו.

חשוב לבצע תהליך מקדים של אינטרוספקציה אישית ולהבין מהן עמדותיי האישיות ומהם הגבולות שלי בנוגע למיניות. העלאת המודעות העצמית לעמדות ולגבולות שלנו בנושא, יסייעו לנו להיות יותר בשליטה ויספקו לנו תחושת ביטחון. 

Race Track
Student Hiding Behind the Notebook

נכיר במבוכה הדדית.

לרובנו לדבר על מיניות יכול להיות משהו מביך וזה דבר טבעי ונורמלי. זכרו שבדיוק כמונו, גם עבור חלק מהתלמידים והתלמידות שלנו זה יהיה מביך ולכן חשוב להכיר במבוכה ההדדית ולאפשר חופש וגמישות כדי להתמודד איתה. 

נמנע משיפוטיות ונגלה אמפטיה.

בכולנו יש שיפוטיות. עם זאת, בשיח על מיניות מומלץ לשים אותה בצד ולגלות אמפטיה והבנה של הצד השני. כשתלמידים ותלמידות יזהו את השיפוטיות שיש בנו כלפי ההתנהגות שלהם ושלהן (לפעמים זה גם רק על ידי מבט או הבעת פנים) זה משהו שיכול ליצור חסם ואטימות. עם זאת, חוסר שיפוטיות ואמפטיה לא אומר שאנחנו לא נוכל להביע את דעתנו- הכל תלוי איך. 

Young Hands Holding Old Hands
Decorated Umbrellas

נדע לנצל רגעים ספונטניים.

מיניות היא מטרייה רחבה מאוד של נושאים. אם נסתכל על המתרחש באמצעות "משקפי המיניות" , נוכל להבחין בהרבה רגעים ספונטניים שבהם אפשר וצריך לדבר על מיניות. זכרו שלא להגיב זאת אמירה. 

נורמלי טבעי וחיובי.

שימו לב שהמסרים שלנו על מיניות הם לא רק אזהרות ושליליות (איך לא, מה אסור, מה מסוכן וכדומה) אלא גם מורכבים מתפיסה שמיניות היא דבר טבעי, נורמלי, נפוץ ולגיטימי ושיש בו הרבה צדדים חיוביים ומהנים. 

Walking in Nature
Ear

נשאל לדעתם ודעתן ונקשיב.

בשיח על מיניות הדרך הכי טובה היא לנסות להבין את המציאות מהעיינים שלהם ושלהן. לפעמים אנחנו נופתע לטובה ולעיתים לרעה- בכל מקרה נוכל לקבל הרבה מידע הכרחי.

נענה מהמיקרו למאקרו. 

אם ישאלו לדעתנו חשוב תמיד לענות על השאלה הספציפית ואז להוסיף לה ערכים נוספים ותפיסה רחבה יותר. 

Candy from the Jar
Helping Hand

לא נפחד לבקש עזרה.

אנחנו לא אנשי ונשות מקצוע בעולם המיניות וזה בסדר גמור. חשוב שנדע לא להתפתות לענות או להגיד מידע שגוי ונדע לאן להפנות ולפנות בעצמנו לעזרה במידת הצורך. 

נהייה בחיוב והודיה.

אם פנו אלינו בנושא מיניות או שוחחו איתנו באופן גלוי בנושא במהלך שיעור או שיחה, חשוב להודות על האמון שניתן בנו ועל הפתיחות והכנות. מיניות היא עדיין נושא שיש סביבו טאבו וחשוב שנזכור שזה לא פשוט לדבר על זה ונהייה בהודיה על כל הזדמנות או שיחה. 

Thank You Tag
bottom of page