top of page

הצ'אט הרפואי

Person smiling at phone

 הצ'אט הרפואי של הוועד למלחמה באיידס נועד לאפשר צ'אט אנונימי ומתן מענה רפואי לשאלות הקשורות במניעת הדבקות ב HIV ומחלות מין אחרות, שאלות ותשובות לגבי מחלות מין באופן כללי (מניעה, בדיקות תקופתיות, טיפול), מתן מענה רפואי לגבי PrEP וייעוץ לגבי הצורך בטיפול מונע (PEP).

אז איך זה יעבוד?

השירות ניתן בימים ראשון, שלישי ורביעי בשעות 17:00-19:00, משך ההתכתבות היא 10 דקות. 

כדי להתכתב איתנו עליך להזמין תור מראש במערכת התורים שלנו. בעת הזמנת התור יש לבחור את הפלטפורמה המועדפת עליך לביצוע הצ'אט - ווטסאפ או טלגרם, ולספק את הפרטים בהתאם. אפשר להשאיר גם שם או כינוי, אבל זו לא חובה.

 

 חשוב להקפיד על מילוי מס' הטלפון/הטלגרם במדויק. ללא הפרטים הנכונים לא נוכל ליצור קשר 

 

בשעה שקבעת, נשלח לך הודעה בפלטפורמה שבחרת, ושם נוכל לצ'וטט בכיף.

 • מתן מענה רפואי לשאלות הקשורות במניעת הדבקות ב HIV ומחלות מין אחרות

  10 דקות

שירות הצ'אט יחזור לפעילות בקרוב

*ביצוע ההזמנה מהווה אישור לתנאי השימוש בשירות

הבהרות וקבלת הסכמת מבקש.ת השירות

 • הצ'אט ניתן ללא תשלום כשירות לציבור מטעם הוועד למלחמה באיידס, לצורך סיוע בהתמודדות עם שאלות העולות בנוגע לנגיף ה HIV ולמניעתו.
   

 • צ'אט זה אינו בא לתת מענה למקרים חריגים ודחופים, שאינם קשורים לHIV ו\או מחלות מין אחרות. בכל מקרה של בעיה דחופה, מקרה חירום או מצב מצוקה (גופני ו\או נפשי) יש לי אפשרות לפנות לטיפול רפואי מיידי, למלר"ד (מיון) של בי"ח או למוקד רפואי אחר, המספק שירותי רפואה דחופה, כגון מד"א.
   

 • הוועד למלחמה באיידס לא נושא באחריות לשגיאות במידע או לנזק ישיר או עקיף שיגרם למשתמש מהשימוש בשירות ו/או מתקלות טכניות העלולות לגרום לשיבוש תפקודה התקין של האפליקציה.  
   

 • אין בהתייעצות בצ'אט תחליף לבדיקת רופא.ה או היוועצות עם הרופא.ה המטפל.ת!
   

 • אין באפשרותנו להוציא מידע רפואי או להיכנס לתיק הרפואי של מבקש.ת השירות. על כן כל המלצה הינה מוגבלת ותחת המידע אותו בוחר מבקש.ת השירות למסור לרופאה בצ'אט. לא יופנו כלפי הוועד למלחמה באיידס שום טענות לגבי המידע הניתן תחת מגבלות אלו.
   

 • העובדה כי ההתכתבות מתבצעת מרחוק עשויה לעיתים להקשות על הרופאה. לפיכך, במקרים מסוימים אופנה למפגש רפואי נוסף, לצורך השלמת הייעוץ הרפואי והבדיקות המתחייבות.
   

 • המטפלת בשירות תעשה ככל הניתן לשמור על צנעת הפרט והסודיות הרפואית. יש לזכור כי ההתכתבות בצ'אט מופיעה על הצג הדיגיטלי האישי שממנו מבוצע השירות (למשל מסך מחשב, פלאפון וכדומה), העלול להיות חשוף לסביבת מבקש.ת השירות (שימו לב איפה אתם מתכתבים וליד מי אתם...)

gilead-2-logo.png

 הפעלתו של שירות זה מתאפשרת הודות לתמיכתה האדיבה של חברת גיליאד סיאנסז  אירופה בע"מ - ללא מעורבות בתכנים

bottom of page