שקיפות

כחלק ממדיניות השקיפות של הוועד, ניתן לצפות במערכי הדו"חות הכספיים שאושרו על ידי הוועד המנהל של הארגון