top of page

תנאי שימוש

ברוכים הבאים ל- www.aidsisrael.org.il - אתר הוועד למלחמה באיידס.

 

השימוש ב- www.aidsisrael.org.il ובכל התכנים המוצגים בו (להלן, ביחד - "האתר" או "www.aidsisrael.org.il") בהתאם ובכפוף לתנאי השימוש המפורטים להלן. התנאים יחולו על כל שימוש שיעשה על ידך באתר ויהווה את הבסיס המשפטי לכל דיון בינך לבין האתר.

 

בגלישה באתר הנך מצהיר כי קראת את תנאי השימוש, וכי אתה מעוניין לעשות שימוש באתר כפי שהוא מוצע על ידי הנהלת האתר.

 

על האתר

אתר הוועד למלחמה באיידס מספק מידע לאנשים שמעוניינים לדעת יותר על התנהגות מינית בריאה ואחראית, דרכי העברת ה-HIV ומחלות נוספות המועברות במין, מידע חיוני לאנשים שחיים עם הנגיף ופלטפורמה לפרסום שירותים שניתנים על ידי הוועד.

 

מידע, העדר אחריות וחבות:

כל התכנים המופיעים באתר נועדו לספק מידע בלבד ואינם בגדר עצה או חוות-דעת מקצועית, או תחליף להתייעצות עם מומחה/איש מקצוע (מתחום הרפואה, פסיכולוגיה, משפטים ו/או כל תחום אחר).

מטרת התכנים המופיעים באתר לסייע למשתמשים להרחיב את בסיס הידע האישי שלהם בלבד ולאפשר להם לדעת יותר, בטרם הם פונים אל המומחה או המוסד/הארגון. לעיתים, התכנים מבטאים אסכולה טיפולית או רפואית מסוימת או דעה אישית של הכותב בלבד.
המידע והשירותים הכלולים באתר מוצעים לך כפי שהם "AS IS".התכנים באתר אינם תלויים בנסיבותיו ובעובדותיו של כל מקרה פרטי, אלא מתייחסים לאבחנות ומצבים כלליים אלא אם נאמר מפורשות אחרת.
לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי הוועד ו/או www.aidsisrael.org.il ו/או צוות הכותבים, עורכים ויועצים המשתתפים בעריכתו, בגין המידע והשירותים המוצעים באתר או באמצעותו, דיוקם, מהימנותם, שלמותם, עדכניותם או תדירות פרסומם. אין הוועד אחראי לבעיות, לאובדן או לנזק העלולים להיגרם בעקבות השימוש באתר או ההסתמכות על המידע המפורסם באתר. השימוש וההסתמכות על המידע באתר ייעשה על אחריותו הבלעדית והמלאה של המשתמש.

שימוש בפלטפורמות הייעוץ הדיגיטליות

הייעוץ ניתן ללא תשלום כשירות לציבור מטעם הוועד למלחמה באיידס, לצורך סיוע בהתמודדות עם שאלות העולות בנוגע לנגיף ה HIV ולמניעתו.
 

ייעוץ  זה אינו בא לתת מענה למקרים חריגים ודחופים, שאינם קשורים לHIV ו\או מחלות מין אחרות. בכל מקרה של בעיה דחופה, מקרה חירום או מצב מצוקה (גופני ו\או נפשי) יש לפנות לטיפול רפואי מיידי, למלר"ד (מיון) של בי"ח או למוקד רפואי אחר, המספק שירותי רפואה דחופה, כגון מד"א.
 

הוועד למלחמה באיידס לא נושא באחריות לשגיאות במידע או לנזק ישיר או עקיף שיגרם למשתמש מהשימוש בשירות ו/או מתקלות טכניות העלולות לגרום לשיבוש תפקודה התקין של האפליקציה.  
 

אין בהתייעצות תחליף לבדיקת רופא.ה או היוועצות עם הרופא.ה המטפל.ת!
 

אין באפשרותנו להוציא מידע רפואי או להיכנס לתיק הרפואי של מבקש.ת השירות. על כן כל המלצה הינה מוגבלת ותחת המידע אותו בוחר מבקש.ת השירות למסור. לא יופנו כלפי הוועד למלחמה באיידס שום טענות לגבי המידע הניתן תחת מגבלות אלו.
 

העובדה כי ההתכתבות מתבצעת מרחוק עשויה לעיתים להקשות על הרופאה. לפיכך, במקרים מסוימים אופנה למפגש רפואי נוסף, לצורך השלמת הייעוץ והבדיקות המתחייבות.
 

המטפלת בשירות תעשה ככל הניתן לשמור על צנעת הפרט והסודיות הרפואית. יש לזכור כי ההתכתבות בצ'אט מופיעה על הצג הדיגיטלי האישי שממנו מבוצע השירות (למשל מסך מחשב, פלאפון וכדומה), העלול להיות חשוף לסביבת מבקש.ת השירות (שימו לב איפה אתם מתכתבים וליד מי אתם...)

 

קישורים באתר:

באתר הוועד תמצא קישורים והפניות לאתרים ולמידע אחר ברשת האינטרנט. אתרי אינטרנט אלה והמידע המופיע בהם אינם באחריות הוועד והעמותה אינה שולטת או מפקחת עליהם. הוועד למלחמה באיידס אינו מתחייב שכל הקישורים באתר יהיו תקינים ויובילו לאתרי אינטרנט פעילים. הוועד רשאי לסלק מהאתר קישורים שנכללו בו בעבר, או להימנע מהוספת קישורים חדשים - הכל, לפי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט.
הוועד לא ישא בשום פנים ואופן באחריות למידע ולאתרים שאליהם מקשר האתר, לרבות שלמותם, מהימנותם, דיוקם או עדכניותם של כל אתר ומידע כזה. כל המסתמך על אתרים ומידע שקושרו מתוך האתר, עושה זאת על אחריותו בלבד.

 

זכויות יוצרים וקניין רוחני

כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר - לרבות במאמרים, בידיעות, בטקסטים, בתמונות, באיורים, בקטעי צליל, קטעי וידאו, גרפיקה, ישומי תוכנה, או כל מידע אחר מכל מין וסוג באתר (להלן - "המידע המוגן") - הינן של הוועד, אלא אם כן נאמר, באופן מפורש, כי זכויות היוצרים במידע המוגן, או בכל חלק ממנו, שייכות לגורם אחר.
אין להעתיק, להפיץ, לשכפל, להציג בפומבי, או למסור לצד שלישי את המידע ו/או כל חלק ממנו. אין לשנות, לפרסם, לשדר, להעביר, למכור, להפיץ או לעשות שימוש מסחרי כלשהו, במידע ו/או בכל חלק ממנו, אלא בהיתר מראש ובכתב מאת האתר.

 

שינויים באתר

הוועד יכול לשנות מעת לעת את מבנה אתר, מראה האתר, היקפם וזמינותם של השירותים הניתנים בו וכל היבט אחר הכרוך בהם - והכל, בלא צורך להודיע למשתמש על כך מראש. לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי הוועד בגין ביצוע שינויים כאמור או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם.

 

שינוי תנאי השימוש

הוועד רשאי לשנות, מעת לעת, את מבנה האתר (מראו, היקפו וזמינותו וכן את התכנים והשירותים המסופקים באתר) ואת תנאי השימוש באתר, בלא צורך בהודעה מוקדמת ובלא צורך בקבלת הסכמת המשתמש לכך. בכל עת ניתן יהיה לעיין בתנאי השימוש העדכניים באמצעות לחיצה על הקישור המתאים המופיע באתר.

 

דין וסמכות שיפוט

על השימוש באתר ועל תנאי שימוש אלה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. סמכות השיפוט הבלעדית בגין כל דבר ועניין הנובע מתנאי השימוש לעיל או מהשימוש באתר, מוקנית לבית המשפט המוסמך במחוז תל-אביב בישראל, וזאת בכפוף לזכות הוועד לנקוט בהליכים משפטיים בבתי המשפט בהם מצויים כתובת המשתמש ו/או מקום עסקו ו/או נכסיו או חלק מהם.

 

פנה אלינו

הוועד למלחמה באיידס מקפיד על קיום הוראות החוק ומכבד את זכותם של משתמשי האתר לפרטיות ולשם טוב. אם אתה סבור כי פורסם באתר תוכן הפוגע בך מטעם כלשהו לרבות הפרת זכויותיך החוקיות לפי חוק זכות יוצרים, התשס"ח-2007, נא פנה אלינו באמצעות עמוד יצירת הקשר.

 

תרומה דרך האתר:

אתר הוועד מכיל טופס תשלום מאובטח ברשת האינטרנט למשלמים בכרטיסי אשראי, אשר באמצעותו כל גולש יכול להעביר באדיבותו תרומה לעמותה.
הוועד למלחמה באיידס היא עמותה רשומה אצל רשם העמותות וברשותה האישורים הבאים שניתן לעיין בהם בעמוד השקיפות: אישור ניהול תיקן לשנת 2011, אישור מלכ"ר.
העמותה מוכרת כמוסד ציבורי לעניין תרומות על פי סעיף 46 א' לפקודת מס הכנסה.
כל התרומות המתקבלות באמצעות האתר מועברות לוועד למלחמה באיידס. בגין כל תרומה תשלח קבלה לתורם עם אישור מוכר לצרכי מס על פי סעיף 46 א'.

 

• כל גולש רשאי לבצע תרומה לאחר מילוי פרטים אישיים וביצוע רישום באתר, בכפוף למילוי התנאים המצטברים המפורטים להלן:
• המשתמש הנו כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות. במידה והנך קטין (מתחת לגיל 18), או, אינך זכאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס, יראו את שימושך באתר כאילו קיבלת את אישור האפוטרופוס.
• היה והמשתמש הוא תאגיד, הנרשם בשם התאגיד מצהיר ומאשר כי הוא רשאי לפעול בשם התאגיד.

 

הוועד למלחמה באיידס מבקש להביא לתשומת לבך ולהדגיש כי התרומה דרך האינטרנט ובכלל זה באמצעות אתר הוועד הינה תרומה לכל דבר ועניין ומוכרת לצרכי מס, כאמור לעיל.

 

שמירה על סודיות המידע אודות המשתמש:

הוועד למלחמה באיידס לא יעביר את הפרטים המפורטים לעיל לצדדי ג' כלשהו, אלא, לצורך ביצוע התשלום.
מעבר לשימוש הנ"ל העמותה מתחייבת שלא לעשות כל שימוש במידע ללא הרשאתך, אלא אם כן הדבר נדרש עפ"י דין או כדי למנוע שימוש לרעה, הוועד יאפשר גישה למידע רק לאלו מעובדיו הזקוקים למידע לצורך מתן השירות.


הוועד למלחמה באיידס נוקט באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע. כל העברה של מספר כרטיס אשראי מהאתר נעשית לפי תקן אך בקיום מקרים שאינם בשליטת העמותה ו/או הנובעים מכוח עליון, הוועד למלחמה האיידס לא יהא אחראי לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם לך ו/או למי מטעמך, אם מידע זה יאבד או אם יעשה בו שימוש לא מורשה כלשהוא.

 

מדיניות ביטולים:

במקרה שברצונך לבטל תרומה בתשלומים לאחר התשלום הראשון, אנא פנה אלינו למייל:finance@aidsisrael.org.il או באמצעות הטלפון 03-5613000 שלוחה 115)
הביטול יכנס לתוקף מיד עם קבלת הודעת האישור על פנייתך ולא יחול על חיובי החשבון שקדמו למועד כניסת הביטול לתוקף.
תרומות באמצעות האתר ניתן לבטל עד 5 ימי עבודה מיום ביצוע התרומה באתר.
בכפוף ובהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, בשל עלויות שייגרמו לו בשל הביטול, הוועד למלחמה באיידס רשאי לגבות דמי ביטול בסך 5% מסך ערך העסקה או 100 ₪ לפי הנמוך מביניהם בלבד.

 

כאמור, השימוש שלך באתר מהווה את הסכמתך לכל תנאי השימוש המופיעים לעיל.

bottom of page