top of page
STATE OF THE ART.png

Stata of the (digital) ART 

תערוכה שנתית 2022

תהליך היצירה

תהליך העבודה על תערוכה היה מאוד רגשי. חלק מהמשתתפים.ות הגיעו עם צורך עמוק לבטא מצוקה ותסכול, אחרים רצו להביע אופטימיות ותקווה, והיו כאלה שבאו עם דחף להיאבק בסטיגמה על החיים עם הנגיף בחברה ממנה באו ולהפוך אותה ליותר מכילה ומקבלת.

 

לקבוצה היה תפקיד חשוב בתהליך היצירה. על כל מחשבה ורעיון התקיים סיעור מוחות ער, יצרי, לעתים טעון, לפעמים לא קל, אבל מאוד פרודוקטיבי.  

 

אמנות דיגיטלית היא מושג רחב שבעידן שלנו קשה ליצירה אמנותית "לחמוק" מהשתייכות אליו, כך שארגז הכלים שעמד לרשות המשתתפים.ות היה רחב. הדבר ניכר בוורסטיליות של הטכניקות שהיו מעורבות ביצירות, החל מעיבוד תמונה קלאסי, איור ממוחשב, דרך סרטונים, ועד בינה מלאכותית.

על התערוכה

מיזם State of the ART שנערך בתמיכת חברת התרופות GSK נערך כבר שנים רבות ומאפשר לא.נשים שחיים עם HIV ליצור אומנות, להעביר מהחוויה הרגשית של חיים עם HIV ולהעלות מודעות לנושא. השנה התמקד הפרויקט באומנות דיגיטאלית, ובתהליך היצירה עשו המשתתפים שימוש נרחב בכלים דיגיטאליים, כולל בינה מלאכותית.

 

המשתתפים.ות והיצירות מייצגים את המגוון הקיים בקהילה החיובית ואת החוויה האישית כ"כ של החיים עם HIV : גברים, נשים, להט"ב, הטרו, ילידי הארץ וכאלו שעלו לפני שנים, מי שגילו ממש לאחרונה ומי שמזמן, מי שבחרו להיחשף ומי שלא, מי שמשקל החיים עם HIV עבורם הוא כבד יותר ומי שקל...

את הפרויקט הנחה אומנותית אורן ורמוס, בן 56, גר בתל אביב, מעצב גרפי, פרסומאי ומרצה לפרסום בויצ"ו חיפה, חי 12 שנה עם HIV.

בר זנאטי, 34, חי עם HIV שלוש שנים

"היצירה מתמקדת בהתמודדות שלי ברגע הראשון של גילוי האבחנה, שעד היום אני לומד מחדש כמה היא חריגה ומעוררת השראה לאחרים. מאז עברו יותר מ 3 שנים בהם עברתי הרבה התמודדויות שקשורות לחיים עם HIV אבל זה היה רגע התפנית שהתווה לי הדרך שאני הולך בה עד היום.  

התמונות כולן יצירה שלי בעזרת תוכנת הבינה המלאכותית DALLE, עריכת הוידאו ושילוב הקריינות שלי באמצעות התוכנה Capcut 

א', בת 56, חיה עם HIV משנת 2011, בזוגיות עם אדם שלילי. 

בעקבות הנשאות חל שבר בתא המשפחתי ובין השאר נותק הקשר עם הבת שלי. העבודות מייצגות את הגעגועים והאהבה שלי אליה ואת הניתוק שחל על רקע ההידבקות בנגיף. כדי ליצור את העבודות השתמשתי במחולל התמונות DALL-E  

א', בן 58, רווק, 18 שנים חי עם HIV. 

הצטרפתי לפרויקט כדי לבטא את התחושות שלי והמשמעות של לחיות עם HIV והבידוד החברתי והמשפחתי שנובע עקב כך.