top of page
STATE OF THE ART.png

Stata of the (digital) ART 

תערוכה שנתית 2022

תהליך היצירה

את הפרויקט הנחה אומנותית אורן ורמוס, בן 56, גר בתל אביב, מעצב גרפי, פרסומאי ומרצה לפרסום בויצ"ו חיפה, חי 12 שנה עם HIV.

 

תהליך העבודה על תערוכה היה מאוד רגשי. חלק מהמשתתפים.ות הגיעו עם צורך עמוק לבטא מצוקה ותסכול, אחרים רצו להביע אופטימיות ותקווה, והיו כאלה שבאו עם דחף להיאבק בסטיגמה על החיים עם הנגיף בחברה ממנה באו ולהפוך אותה ליותר מכילה ומקבלת.

 

לקבוצה היה תפקיד חשוב בתהליך היצירה. על כל מחשבה ורעיון התקיים סיעור מוחות ער, יצרי, לעתים טעון, לפעמים לא קל, אבל מאוד פרודוקטיבי.  

 

אמנות דיגיטלית היא מושג רחב שבעידן שלנו קשה ליצירה אמנותית "לחמוק" מהשתייכות אליו, כך שארגז הכלים שעמד לרשות המשתתפים.ות היה רחב. הדבר ניכר בוורסטיליות של הטכניקות שהיו מעורבות ביצירות, החל מעיבוד תמונה קלאסי, איור ממוחשב, דרך סרטונים, ועד בינה מלאכותית.

על התערוכה

מיזם State of the ART שנערך בתמיכת חברת התרופות GSK נערך כבר שנים רבות ומאפשר לא.נשים שחיים עם HIV ליצור אומנות, להעביר מהחוויה הרגשית של חיים עם HIV ולהעלות מודעות לנושא. השנה התמקד הפרויקט באומנות דיגיטאלית, ובתהליך היצירה עשו המשתתפים שימוש נרחב בכלים דיגיטאליים, כולל בינה מלאכותית.

 

המשתתפים.ות והיצירות מייצגים את המגוון הקיים בקהילה החיובית ואת החוויה האישית כ"כ של החיים עם HIV : גברים, נשים, להט"ב, הטרו, ילידי הארץ וכאלו שעלו לפני שנים, מי שגילו ממש לאחרונה ומי שמזמן, מי שבחרו להיחשף ומי שלא, מי שמשקל החיים עם HIV עבורם הוא כבד יותר ומי שקל...

בכל שבוע במהלך חודש דצמבר יועלו עבודות נוספות שיחד יצרו תערוכה הממחישה בצורה חדשנית את החוויה האישית של החיים עם HIV

בר זנאטי, 34, חי עם HIV שלוש שנים

"היצירה מתמקדת בהתמודדות שלי ברגע הראשון של גילוי האבחנה, שעד היום אני לומד מחדש כמה היא חריגה ומעוררת השראה לאחרים. מאז עברו יותר מ 3 שנים בהם עברתי הרבה התמודדויות שקשורות לחיים עם HIV אבל זה היה רגע התפנית שהתווה לי הדרך שאני הולך בה עד היום.  

התמונות כולן יצירה שלי בעזרת תוכנת הבינה המלאכותית DALLE, עריכת הוידאו ושילוב הקריינות שלי באמצעות התוכנה Capcut 

ב', בן 69, חי עם HIV מספטמבר 2010.

לבד מזוג חברים אחד להם סיפרתי למחרת הגילוי, לא שיתפתי איש, גם לא בני משפחה קרובים. הניסיונות שלי להיחשף בפני חברי הקהילה הגאה היו טראומתיים ולכן כל כך חשוב לי שכלל הציבור יכיר את הסטטוס של "בלתי מדבק". עד השנה האחרונה לא לקחתי חלק בפעילויות של הוועד ואני כאן בגלל האנשים הנפלאים.

בכל שבוע במהלך חודש דצמבר יועלו עבודות נוספות שיחד יצרו תערוכה הממחישה בצורה חדשנית את החוויה האישית של החיים עם HIV

בתמיכת GSK ללא מעורבות בתכנים 

GSK  Viiv RGB  (1).png

The Israel Aids Task Force thanks all the participants in State of the art project.
The project offers a visualization of the story of number of people living with HIV.
All the details that the project participants chose to write and present are true, but due to copyright and privacy protection, the names are fake and the faces in the works have been blurred.
The pictures are for illustration only.
For the avoidance of doubt, there is no connection between the photographed characters, the original works of art or the artists who created them and HIV carriers.

הוועד למלחמה באיידס מודה לכל משתתפי פרוייקט state of the art. 
הפרוייקט מציע ויזואליציה לסיפורם של מספר א.נשים החיים עם HIV. 
כל הפרטים שבחרו משתתפי הפרוייקט לכתוב ולהציג אמת לאמיתה הם, אך בשל זכויות יוצרים והגנה על הפרטיות, השמות בדויים והפנים ביצירות טושטשו. 
התמונות נועדו להמחשה בלבד.
למען הסר הספק, אין קשר בין הדמויות המצולמות, יצירות האמנות המקוריות או האמנים שיצרו אותן ובין נשאות HIV .

bottom of page