top of page

ביטוחים, אישורים וזכויות

סטטוס חיובי מביא איתו לא מעט התמודדויות לא פשוטות עם גורמים ממסדיים ובירוקרטיים, העלולים להתגלות כחסרי רגישות וחסרי ידע בנושא. נדרשים חוסן נפשי ואסרטיביות על מנת למצות את זכויותיך ולדאוג לרווחתך.

חשוב שיהיה בידך כל המידע הקיים על מנת לדרוש את שאתה זכאי לו ובכל מקרה נדון.
פעמים רבות התחושה היא שאם תעמוד על שלך, תחשוף את עצמך בצורה כלשהי; חשוב לזכור שאף אחד לא יודע, ובמקרים רבים גם אין כלל צורך בידוע. עליך לדעת את זכויותיך ואת הנהלים והחוזרים הכרוכים בכך, היות וידיעה זו יכולה להקל ולסייע רבות מול הגורמים השונים ובהיבטים השונים של חייך.

Document with Pen
זכרו שאינכם לבד!
הוועד למלחמה באיידס מספק ייעוץ, סיוע והכוונה בכל אחד מן התחומים הרשומים מטה. בכל שאלה בנושא זכויות ולהגשת תלונה על רקע אפליה ניתן לפנות לרכז הקהילה בוועד למלחמה באיידס 03-5613000 או במייל poz@aidsisrael.org.il

דעו את זכויותיכם ודעו לעמוד עליהן. לצערנו אנו נתקלים לעיתים באנשי רפואה שאינם מודעים לנהלים והכללים, ולכן תפקידכם, בין השאר, הוא להביא זאת לידיעתם. באם אתם מרגישים שנפלתם קורבן להפליה בשל סטאטוס ה-HIV  מערך טיפול בתלונות של אפליה על רקע HIV בוועד למלחמה באיידס עומד לרשותכם.

הוועד למלחמה באיידס מספק ייעוץ, סיוע והכוונה בכל אחד מן התחומים הרשומים. כמו כן בוועד פועל מערך לטיפול בתלונות של אפליה על רקע HIV שמטרתו לייעץ ולייצג אתכם במקרים בהם חוויתם אפליה על רקע HIV. 

חוק זכויות החולה (לחצו כאן לקישור לחוק) אוסר על אפליה בין אנשים בקבלת שירות רפואי מטעמים שונים ביניהם: דת, גזע, נטייה מינית ולאום. במקרה של הפרת האיסור, ניתן להגיש תלונה לוועדת בדיקה של הגוף המפלה, ועדת האתיקה ומשרד הבריאות. על אף שחוק זה לא מדבר באופן ספציפי על מצב בריאותי בכלל או עלHIV  בפרט, יש מקרים שבהם ניתן יהיה להגיש תביעה אזרחית לבית המשפט נגד אותו אדם או גוף שהפלו אותך בקבלת שירות רפואי. מאחר ובדיקת HIV אינה בדיקה נדרשת לפני כל פרוצדורה רפואית, ואנשים רבים כלל אינם יודעים על היותם חיים עם HIV, הצוות הרפואי נדרש לנקוט באמצעי זהירות שגרתיים בכל פעולה רפואית, ולצאת מתוך נקודת הנחה שכל אדם שמגיע אליהם כדי לקבל טיפול הוא נשא של מחלה זיהומית כלשהי. מסיבה זו אין זה חוקי להפלות מטופלים על רקע HIV ואין זה חוקי לדחות מטופל לסוף יום רק עקב היותו חיובי ל-HIV.

בחוזר משרד הבריאות (חוזר 13/11) כתוב במפורש שלא ניתן להפלות בשום צורה אדם שחי עם HIV: לא לדחות אותו לסוף יום הטיפולים, לא לסמן באופן שונה, לא לבודד, ובוודאי שאסור להימנע מלטפל בו. במקרה של אשפוז, מותר לצוות הרפואי לסמן בתוך הגיליון הרפואי (ולא עליו!), באופן דיסקרטי סימון מוכר של מחלה זיהומית (BioHazard), מבלי לציין באופן מפורש את סוג המחלה. סימון זה עלול ליצור אי-נוחות מול מבקרים ובני משפחה שאינם יודעים ועשויים לשאול לגבי משמעותו. למרות זאת הוא חוקי, כל עוד הוא נעשה בהתאם לתקנות ותוך שמירה מירבית על פרטיותו של המטופל. במקרים כאלה אתם יכולים לבקש מהצוות הרפואי שלא להשאיר את גיליון הטיפול שלכם על מיטת האשפוז אלא בתחנת האחיות של המחלקה.

בשורה התחתונה, על הצוות הרפואי להקפיד על סודיות רפואית, ולטפל בכלל החולים באופן שווה ללא הבדל בסטטוס ה-HIV שלהם. במידה וסרבו לקבל אתכם לטיפול מסוים, דחו אתכם לסוף היום או סימנו בצורה מיוחדת ובולטת, פנו באופן מיידי לרכז התלונות בוועד למלחמה באיידס. אנו נדאג לטפל בתלונה שלכם באופן דיסקרטי ולהבטיח שלא יפרו את הזכויות שלכם.

 

קראו את הכתבה כפי שהתפרסמה בYNET לגבי זכויות מגיעות לחיוביים

ביטוח לאומי וזכויות סוציאליות

על נשאות HIV, ניתן לקבל עד 30% נכות בביטוח לאומי. אין הדבר מקנה קבלת קצבת נכות אך עשוי להוות זכאות לזכויות שיקום מקצועי, במצבים בהם מדובר במצב ירוד של מערכת החיסון (CD4 נמוך) או כאשר יש תחלואה כפולה, כלומר שמלבד ה-HIV קיימת ברקע מחלה נוספת (פיזית או נפשית), אחוזי הנכות יגדלו ועימם עשויים להינתן זכויות והטבות נוספות.

 

אדם אשר נקבעים לו לפחות 20% נכות רפואית (לפי חוק נכות כללית) זכאי לשיקום תעסוקתי ומקצועי, זאת במידה ואין לו עיסוק או מקצוע והמוגבלות הרפואית שלו מקשה על יכולתו להשתלב בשוק העבודה ללא רכישת מקצוע.

מי שמגיש בקשה לקבל מהביטוח הלאומי קצבה עקב נכותו, צריך להיבדק בוועדה רפואית. הוועדה כוללת רופא מומחה שתפקידו לקבוע את דרגת הנכות, ומזכיר שתפקידו לרשום את פרוטוקול הוועדה ולדאוג לשמירה על זכויותיך.


לאחר וועדה וקבלת תשובה אודות אחוזי הנכות, מתקיימת פגישה עם עו"ס שיקום מטעם ביטוח לאומי אשר מאשרת את נכונותו ומסוגלותו של האדם לשיקום מקצועי, האדם זכאי לאבחון מקצועי, הפניה לקורס מקצועי, או לחלופין תשלום שכר לימוד במכללה או אוניברסיטה (זכאות לשכר לימוד הינה עד סכום מינימלי קבוע מראש). כמו כן קיימת זכאות להחזרי נסיעות, שיעורי עזר לפי הצורך, החזר עבור מכשירי לימוד, עזרי לימוד ורכישת ספרים.
מי שלומד מעל 20 שעות שבועיות, יקבל דמי שיקום בגובה קצבת נכות לתקופת הלימודים או הקורס.

אנו ממליצים לפנות לשיקום מקצועי שבאמצעותו ניתן לרכוש מקצוע וכך למצוא עבודה בקלות יותר.
העובדת הסוציאלית במרכז האיידס בו הינך מטופל או העובדות הסוציאליות בוועד למלחמה באיידס, יכולות לסייע בייעוץ ובהפניה לביטוח לאומי.

חשוב שיהיה בידיכם כל המידע הקיים על מנת לדרוש את שאתם זכאים לו בכל מקרה נדון. פעמים רבות התחושה היא שאם תעמדו על שלכם- תחשפו את עצמכם בצורה כלשהי; חשוב לזכור שאף אחד לא יודע, ובמקרים רבים גם אין כלל צורך בידוע. מה שכן, עליכם לדעת את זכויותיכם ואת הנהלים והחוזרים הכרוכים בכך, היות וידיעה זו יכולה להקל ולסייע רבות מול הגורמים השונים ובהיבטים השונים של חייכם.

ביטוח במקום העבודה

ביטוח מנהלים הוא בעצם שם אחר לקרן פנסיה. ההבדל המשמעותי היחיד ביניהם מתבטא בעמלות ובדמי הניהול שהלקוח משלם לסוכן הביטוח.

אחד מהמרכיבים של הביטוח הזה נקרא אובדן כושר עבודה – ביטוח המעניק קצבה מסוימת במידה של איבוד היכולת לעבוד לפרק זמן קצר. אנשים החיים עם HIV מוחרגים מהמרכיב הזה, או במילים אחרות, אינם מכוסים על-ידי הביטוח. קרן פנסיה פותרת בעיה זו היות והיא מכסה חיוביים ל-HIV בכל מקרה שהוא. יש לקחת בחשבון כי ישנן פוליסות של ביטוח מנהלים שמקבלות חיוביים, אולם מטילות הגבלות כלשהן למשך 3-5 שנים. כמו כן, ישנן פוליסות של קרן פנסיה שמטילות את אותן הגבלות.

בשני הביטוחים תידרשו לחתום על הצהרת בריאות, או בשפה המקצועית, תהליך חיתום רפואי. אם אתם חוששים שהסטטוס שלכם ייחשף במקום העבודה, תוכלו לפעול באופן הבא: ראשית, להבטיח שמירת סודיות מול סוכן הביטוח; על פי החוק במדינת ישראל, כל המידע שמועבר לסוכן הביטוח במקום העבודה מוגן תחת חוק שמירת פרטיות. סוכן הביטוח למרות ניתובו דרך מקום העבודה – עובד בשבילכם, לכן הזכירו לו בפגישה עמכם שהוא שלוח מטעמכם ואל לו להעביר מידע הנמסר לו לגורמים נוספים. באם הצטרפתם לביטוח במקום העבודה לפני שנדבקתם – הביטוח ממשיך כפי שהוא. לעומת זאת, אם החלפתם מקום עבודה, תידרשו לבדוק עם סוכן הביטוח במקום העבודה החדש האם אפשרי להעביר את הפוליסה ממקום העבודה הקודם. אם כן, הביטוח ימשיך כפי שהוא, ואם לא, תידרשו לפוליסה חדשה בהתאם למידע שהובא לעיל.

ביטוחים

בטרם נרחיב על סוגי הביטוחים, יש לזכור כי עולם הביטוחים מתנהל כשוק, בו מחירים ומוצרים משתנים בהתאם לביקוש ולרגולציה. לכן חשוב לדעת את כל הפרטים הקטנים, לקרוא את הפוליסה על בוריה, ולהבין אילו מקרים היא מכסה ואילו לא. כמו כן, מומלץ תמיד לבדוק את ההצעה ביותר מחברה אחת, שכן תמיד יש שוני באותיות הקטנות ובתמחור הפוליסה בין חברה לחברה.

 

לצערנו, כיום אנו נתקלים לעיתים קרובות בסירובים בלתי חוקיים של חברות ביטוח לבטח חיוביים ל-HIV. על אף החוק בעניין, והוראות המפקח על הביטוח, חברות הביטוח מקשות על התהליך ולעיתים אף  מסרבות לבטח אנשים אשר חיים עם HIV בביטוחי חיים, ביטוחים סיעודיים, ביטוחי צד ג' ודוגמאות נוספות. לכן, דעו את זכויותיכם ותעדו את כל ההתכתבויות עם החברות, וכשאתם נתקלים בבעיות צרו עם קשר עם הוועד למלחמה באיידס.

ביטוח בריאות פרטי

כיום אנשים החיים עם HIV רשאים לרכוש ביטוח בריאות פרטי ולחברות הביטוח אסור לדחות אותם מהצטרפות לביטוח רק על בסיס היותם חיוביים ל-HIV. אם כי חברות הביטוח יכולות לגבות תוספת פרמיה סבירה עבור הביטוח.

באם נתקלתם בסירוב לבטח על בסיס HIV או תוספת פרמיה הגבוהה באופן שאינו סביר, אנא צרו קשר עם הוועד למלחמה באיידס ונשמח לעמוד לשירותכם.

ביטוח סיעודי – ניתן לקבל ביטוח סיעודי דרך קופות החולים, בכפוף לתקופת אכשרה של מספר שנים (תקופה בה הביטוח לא יחול על מצב רפואי קיים). לאחרונה נודע לנו על מקרים בהם סורבו חיוביים לקבל ביטוח כאמור, ואם גם אתם נתקלתם בבעיה – אנו דווחו לוועד למלחמה באיידס בהקדם.

HIV ומקום העבודה

עובדת היותך חיובי ל-HIV לא אמורה להשפיע בשום צורה על עבודתך. ברוב מקומות העבודה הנשאות אינה רלוונטית כלל. למעט במקצועות הרפואה (בעיקר בתפקידים בהם מקיימים פעולות פולשניות), שגם אז אדם חיובי ל-HIV ממשיך לעבוד, אך עליו לשתף את אחד מהאחראים עליו ויכול להיות שיחולו עליו מספר מגבלות עד אשר יגיע לסטטוס Undetectable.

ישנם מעסיקים העלולים לבקש ממך לחתום על ויתור סודיות רפואית ו/או הצהרה בריאותית כלשהי. לצערנו בארץ הנושא פרוץ ועדיין אין נהלים ברורים באילו מקרים מעסיק יכול לבקש ומה אסור לו. למרות זאת, אנו ממליצים לך לנסות ולהדגיש בפני המעסיק שבקשה מסוג זה איננה חוקית, וניתן אך ורק לבקש אישור שהנך כשיר לעבוד. אישור זה יש לבקש מרופא תעסוקתי בקופת החולים, אליו מקבלים הפניה מרופא המשפחה שלך (יש רופאי משפחה שיסכימו להוציא אישור כשירות וישנם רופאים שיתנו לך הפניה לרופא תעסוקתי כאמור). אישור זה מציין כי אדם כשיר לעבודה מסוימת מבלי לציין את מצבו הרפואי הפרטי והחסוי.

באם נתקלת בקשיים מול מעסיק, אנא פנה אל הוועד למלחמה באיידס לקבלת סיוע.

ביטוח חיים

נעשה ברוב המקרים לצרכים כגון רכישת דירה ומשכנתה. לצערנו, אנו נתקלים לעיתים קרובות בסירובים לא חוקיים של חברות הביטוח לבטח אנשים החיים עם HIV בביטוחי חיים. לכן, במקרים בהם תרצו לרכוש ביטוח חיים, אנו ממליצים לנסות לקבלו בחברות הביטוח כרגיל, במידה וסורבתם על סמך הסטטוס שלכם, אנא עדכנו אותנו ונוכל להפנות את המקרה לעורכי דין הפועלים בנושא.

 

בכל מקרה, תמיד ישנה אפשרות לרכוש ביטוח חיים ללא חיתום או ללא הצהרת בריאות – מנגנון שנוצר למקרים בהם אדם אינו מעוניין לדווח על מצבו הרפואי לחברת הביטוח או שמצבו אינו מאפשר ביטוח במסלולים הקיימים. במקרה זה עלות הביטוח (הפרמיה) היא גבוהה יותר, ונועדה לכסות את הסיכון הצפוי לחברת הביטוח. אך כך עדיין נשמרת האפשרות לקבל ביטוח.

 

מי שהיה ברשותו ביטוח חיים בטרם גילוי הנשאות, אינו צריך לבטל את הביטוח ואף מומלץ להמשיך לשלם כדי להשאירו בתוקף. יחד עם זאת, מומלץ לבדוק את הפוליסה וההחרגות הקיימות בה, שכן ייתכן וישנה התייחסות מיוחדת לסטטוס HIV בפוליסה שעלולות להיות לה השלכות על הכיסויים הצפויים.

אישורי מחלה לעבודה

בימים בהם חולים ולא מגיעים לעבודה או כאשר מגיעים לבצע את הבדיקות התקופתיות במרפאה, אפשר לבקש אישור היעדרות לעבודה. אישור זה יהיה ללא ציון האבחנה וברוב המקרים גם ללא ציון המחלקה. כמו כן, ניתן לבקש אישור מחלה מרופא המשפחה בקופה ולוודא שהאישור אינו כולל אבחנה.

במידה והרופא נתן לכם אישור שכולל אבחנה, זכותכם לבקש ממנו להוריד אותה מהאישור.

אישור למכון כושר

ניתן על ידי רופא המשפחה, זהו אישור כללי שלא מצריך כלל את רישום סטטוס ה-HIV. ואם הוא נרשם, זכותך לבקש מהרופא להוריד אותו. גם כאן, במידה ויש בעיה, ניתן לפנות לרופא המטפל במרפאת ה-HIV.

אישורים רפואיים:
אישורי עבודה למעסיק

כאשר מעסיק מבקש ממך אשור כשירות לעבודה עליך לפנות לרופא המשפחה שלך ולבקש ממנו הפניה לרופא תעסוקתי. רופא המשפחה יכול להנפיק רק מסמך סיכום רפואי, ואין באפשרותו להנפיק אישור עבודה שאינו חושף את הסטטוס שלך. לעומת זאת, לרופא התעסוקתי אפשרות להנפיק אישור כאמור ללא ציון סטטוס (למעט מקרים בהם אתה עובד בתחום הבריאות ומבצע פעולות פולשניות המועדות לחשיפה). באופן עקרוני, מלבד בתחום הבריאות, לא קיימות מגבלות מיוחדות או מניעה לעסוק בכל תחום מקצועי שתבחר.

 

במקרה של אנשים שחיים עם HIV ועובדים בתחום הבריאות, קיים חוזר מיוחד של משרד הבריאות המסדיר את העניין. כיום ישנם עובדי בריאות שחיים עם HIV (ביניהם גם רופאים מנתחים), שהמערכת יודעת עליהם ומאפשרת להם להמשיך לעסוק בתחום, צריכים לפעול על פי נוהל מיוחד של משרד הבריאות, הכולל דיווח למנהל לאחר אבחון, אך מעבר לכך אינם מנועים מלהמשיך בהעסקת, תוך הפקדה נדרשת על כללי זהירות בסיסיים.

 

לצערנו נושא האישורים עדיין לא מוסדר בארץ ואין נוהל ברור מה מותר ומה אסור למעסיק לבקש. במידה והמעסיק מבקש מידע שאינו רלוונטי, עליך להתעקש שזה לא חוקי ואתה מוכן להביא אישור שאתה כשיר לעבוד. כאשר מקום עבודה מבקש ממך אישור כלשהו, ניתן לפנות אל הוועד למלחמה באיידס ולהתייעץ כיצד להתקדם מולם.

סקר שערך הוועד בקרב א.נשים החיים עם HIV בשנת 2022 הראה כי:

88% מהנשאלים חוו בעבר לפחות מקרה אחד בהם ספגו יחס שלילי מצוות רפואי (אפליה, פגיעה בפרטיות, רתיעה מלטפל בהם, השפלה ורבלית וכו')

 

50% מהנשאלים דיווחו כי הם נמנעו בעבר או עדיין נמנעים מלפנות לרופא מקצועי, בשל החשש שהם יהיו חייבים לספר לרופא על הנשאות ה-HIV.

 

76% מהנשאלים השיבו כי הם מתלבטים לפני כל כניסה לרופא אם לספר לרופא על הנשאות אם לאו, וכי הם יספרו אך ורק אם יחשבו שהדבר רלוונטי לטיפול.

 

42% מהנשאלים השיבו כי לא ייכנסו לרופא אם יהיו חייבים לספר לו על ה-HIV, יוותרו על הטיפול גם אם הוא דחוף ויחפשו רופא אחר.

טיפולים רפואיים

מספר חוקים במדינת ישראל נועדו להבטיח כי א.נשים החיים עם HIV יקבלו יחס שוויוני בתחומי החיים השונים, ובמיוחד בתחום הבריאות (למשל: חוק זכויות החולה, חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, חוק איסור הפליה במוצרים ושירותים, חוק יסוד כבוד האדם וחירותו).

 

בנוסף, חוזר מנכ"ל משרד הבריאות משנת 2011 מתייחס באופן פרטני לא.נשים החיים עם HIV, ומבהיר באופן מפורש כי חל איסור להפלות או לתת יחס שונה למטופל רק בשל היותו חיובי ל-HIV. כך, לא ניתן לסרב לתת טיפול רפואי כל שהוא לנשא HIV, אסור לקבוע לו תור לסוף היום, אין לסמן את הרשומות הרפואיות באופן שונה, ואין לאשפזו בחדר אחר. משרד הבריאות מבהיר בחוזר המנכ"ל כי אנשים החיים עם HIV "סובלים לעיתים קרובות מתיוג והתנכרות", וקורא לצוותים רפואיים לפעול כדי למגר את התופעה, אשר לצערנו לא פסחה עליהם. מצ"ב קישור לחוזר המנכ"ל.

המקרים בהם נשאי HIV מופלים לרעה על ידי צוותים רפואיים הינם חמורים במיוחד. הם נוגעים בליבת הזכות של האדם לכבוד, לשוויון ולבריאות. מניסיון הוועד למלחמה באיידס אנו יודעים עד כמה עשוי להיות מורכב המפגש בו נשא צריך לספר בפעם הראשונה על נשאותו, גם אם זה לרופא.

אין שום סיבה שתמנעו מקבלת טיפול רפואי או שתקבלו בהבנה כל גילוי של יחס שלילי, הנובע מבורות או סטיגמה, גם אם מדובר ברופא אליו פניתם. בכל מקרה בו אתם חשים כי נפגעו זכויותיכם על ידי איש צוות רפואי, הופליתם או קיבלתם יחס שונה –  דעו כי אינכם לבד! הוועד למלחמה באיידס כאן על מנת לסייע לכם לקבל את הטיפול הראוי ולטפל בגורם המפלה.

לא כל הקופות עובדות באופן זהה, ישנן קופות שבהם הרופאים רואים את אבחנת ה- HIV, וישנן שלא. ישנן קופות שבהן יראו רק את קוד המחלה הקשה. ברוב קופות החולים, רופא שירשום לך מרשם לתרופות יראה את התרופות האחרונות שנרשמו לך, ובינן תרופות ה- HIV, וזאת על מנת להימנע מתגובות בין-תרופתיות. מרבית הרופאים ידעו להסיק משמות התרופות את האבחנה שהובילה למרשם, וזאת גם אם לא תספרו להם באופן יזום שאתם חיוביים ל-HIV. חשוב לזכור שכל העוסקים ברפואה מחויבים לסודיות רפואית.

כך או כך, גם אם אבחנתך לא נראית, לעיתים מומלץ לספר לרופא על מנת לקבל טיפול יעיל ומיטיב ככל הניתן.

 

בכל קופה הינך זכאי לביטוחים משלימים שונים וזה אף מומלץ.

דע את זכויותיך ודע לעמוד עליהן. לצערנו אנו נתקלים לעיתים באנשי רפואה שאינם מודעים לנהלים והכללים, ולכן תפקידך, בין השאר, הוא להביא זאת לידיעתם. באם אתה מרגיש שנפלת קורבן להפליה עקב הסטטוס שלך, אתה מוזמן לפנות אלינו לייעוץ וסיוע.

קופות חולים

שיוך לקופת חולים הוא עניין של בחירה אישית. אותו דבר תקף גם לגבי בחירת מרכז איידס. גם לאחר קבלת אבחון ה-HIV ניתן להחליף קופת חולים ללא מגבלות כלשהן. הדבר כרוך בהגעה לסניף דואר ישראל, מילוי טופס רלוונטי ותשלום אגרה. השיוך החדש ייכנס לתוקף בתחילת הרבעון הקלנדרי הבא (אם הגשת בקשה לשינוי שיוך בפברואר, השינוי יכנס לתוקף באפריל). מעבר התיק הרפואי לקופה החדשה אינו נעשה באופן אוטומטי ולכן כדאי להגיש בקשה אקטיבית. כמו כן, מומלץ ליידע את מרכז האיידס על המעבר.

בקופת החולים ינתן לכם קוד "מחלה קשה", קוד שמיועד למספר מחלות ובעצם מקנה זכויות שונות כגון: פטור מתשלום על חיסונים, פטור מהתחייבויות, פטור מתשלום על בדיקות אצל רופאים מומחים מהקופה, ובחלק מהקופות גם תרופות שאינן ל-HIV חינם. ישנן קופות שקוד מחלה קשה יכנס לתוקף מרגע האבחנה, ואיתו גם כל ההטבות הנלוות, וישנן קופות שהקוד ירשם לאחר תחילת הטיפול התרופתי המשולב.

כל הטיפולים הקשורים לסטטוס ה-HIV, כגון ביקורים במרכז האיידס, הבדיקות הנלוות, והטיפול התרופתי המשולב, ניתנים בחינם לפי חוק ביטוח בריאות ממלכתי.

באשר לתחילת מתן הטיפול התרופתי, קיימות שתי אופציות – מרכזים אשר נותנים את התרופות במקום, ומרכזים בהם כפרוצדורה ראשונית תקבל מרשם מהרופא המטפל, ויהיה עליך להמירו אצל רופא המשפחה בקופה אליה אתה משתייך, כך שהרופא ישלח בקשה לאישור הטיפול ולהכנסתך למערכת, ותוכל לקבל את התרופות מידי חודש, בחינם. כמו כן צריכה להיעשות פניה לבית מרקחת שעובד עם הקופה קרוב למקום מגוריך, ולהיכנס לרישום במקום על-מנת לדאוג שהתרופות תהיינה במלאי. יש להבין שתרופות אלו יקרות מאוד ולא נמצאות על בסיס קבוע בכל בית מרקחת, לכן יש לערוך פרוצדורה זו בטרם התחלת הטיפול התרופתי, להבטחת רצף טיפולי נכון ויעיל.

 

זכויות אסירים נשאי HIV

אנשים החיים עם HIV המרצים עונשי מאסר, שוהים בבתי כלא מסוימים בארץ המאושרים לכך, ולנים עם אוכלוסיית האסירים או העצורים הכללית. ככלל האסירים/העצורים, הם משולבים בפעילויות המתאימות להם והכל בכפוף לאילוצים הקשורים במצבם הרפואי.

אסירים החיים עם HIV יקבלו ליווי מאחד המרכזים הרפואיים (לרוב תל השומר, סורוקה ורמב"ם). על פי נהלי שב"ס, על האסיר לצאת אחת לשלושה חודשים לבדיקה תקופתית ובדיקת רופא באחד המרכזים, אלא אם רופא ממרכז איידס מגיע במקום זאת אל הכלא, ומבצע אחת לשלושה חודשים בדיקות רפואיות ובדיקות דם (על פי נהלי השב"ס על הרופא להגיע למתקן הכליאה לפחות אחת לחצי שנה). אסירים החיים עם HIV מקבלים את טיפול תרופתי ישירות משב"ס.

אסיר חיובי ל-HIV שלא מקבל את התרופות כסדרן או את ביקורי הרופא והבדיקות, יכול לפנות לאחראי עליו בכלא וליידע על כך; במידה וקולו לא נשמע, ניתן לפנות לוועד למלחמה באיידס לייעוץ וסיוע.

אנשים החיים עם HIV רשאים ללמוד במסגרות

רישיון נהיגה

אדם שמוציא רישיון נהיגה בפעם הראשונה או מחדש רישיון לאחר גיל מסוים, מתבקש למלא אצל רופא המשפחה טופס בדיקה רפואית. אחת השאלות המופיעות בטופס היא "האם הינך מקבל/ת בקביעות תרופות?". אם הינך מטופל כבר בתרופות ל-HIV הרופא מחויב לציין את שמות התרופות, אך אין צורך לציין את האבחנה שבגינה אתה נוטל אותן.

לאחר מילוי הטופס, יש להגיע איתו לפקיד במשרד הרישוי. ברגע שמשהו מסומן על גבי הטופס (כגון: דיווח על טיפול תרופתי קבוע), על הפקיד להעביר זאת לוועדה רפואית של משרד הרישוי, אך בשום אופן אסור לו לשאול אותך לגבי המסומן בטופס.

ייתכן שהוועדה תבקש מכתב מהרופא המטפל על מצבך, אך ברגע שהרופא מציין במכתב שמצבך טוב ושאין שום מניעה לתת לך רישיון נהיגה, הוועדה מיד תאשר ובתום בדיקת המסמכים תקבל אישור לרישיון נהיגה.

 HIVאינו מהווה סיבה לשלילת רישיון. אסור לפקיד במשרד הרישוי לשאול על סיבת נטילת התרופות. במידה והוא שואל, אתה יכול לומר לו שאין זה מעניינו ושעליו להעביר את הטופס הלאה לבדיקת הוועדה הרפואית.

טיפולי שיניים

על פי נהלי אגף בריאות השן של משרד הבריאות אין למנוע טיפול מאנשים החיים עם HIV ואין להפלות אותם בשום צורה. לפי הנחיות אלו, רופאי השיניים מחויבים להתייחס לכל אדם כאל נשא של מחלה זיהומית ולהקפיד על ציוד סטרילי וסטנדרטי בכל טיפול ובין המטופלים. הסיבה לכך היא שפציינטים רבים לא מודעים לסטטוס ה-HIV שלהם, או של כל מחלה אחרת העלולה להיות אף מדבקת יותר. כללי הסטריליזציה הסטנדרטיים מבטיחים שמירה על בריאותם של כלל המטופלים, ומונעים העברה של כל מחלה מדבקת, ללא תלות ביידוע של הרופא בסטטוס הרפואי. בשורה התחתונה: אסור לנהוג בצורה שונה לאנשים החיים עם HIV, ובכלל זה אסור לזמנם אחרונים בתור.

 

לכל קופת חולים מרפאות שיניים מטעמה, ואלה חייבות לקבל אנשים חיוביים ל HIV-בכל שעות היום. אותו הדין גם לגבי רפואת שיניים פרטית: גם מרפאות פרטיות, על אף היותן פרטיות, כפופות לאותם נהלים של משרד הבריאות ועל כן אפליה של מטופלים חיוביים מהווה הפרה משמעתית וחוקית שניתן ואף רצוי להתלונן בגינה.

 

אם רופא השיניים לא קיבל אתכם לטיפול בגלל שחשפתם את הסטטוס שלכם או דחה אתכם לסוף יום הטיפולים, פנו מיד לוועד למלחמה באיידס - ביכולתנו לעזור לכם בצורה דיסקרטית.

על הנוסעים לאתרים טרופיים לקבל חיסונים מתאימים וטיפול נוגד מלריה כמו כל אדם אחר. אם יש צורך לקבל חיסון נגד טייפואיד (טיפוס הבטן), מומלץ לקבל את החיסון המומת.

לאלו הנוסעים למדינות שבהן יש שכיחות גבוהה של קדחת צהובה, מומלץ להתחסן נגד מחלה זו, בתנאי שספירת ה-CD4 גבוהה ומדובר בחיובי בריא (קרי, מצב רפואי נוסף שעשוי להיות בעיה). אם ספירת ה-CD4 נמוכה מ-200 מומלץ לדחות את הנסיעה לאזורים אלו; במידה ואין ברירה וחייבים לנסוע לאזור עם שכיחות גבוהה של קדחת צהובה ומערכת החיסון אינה טובה דיו, יש לעשות כל מאמץ שלא להיעקץ (שימוש בכילות, בדוחי יתושים וכדומה).

לקראת נסיעה ליעדים רחוקים הכרוכה במעבר של מספר אזורי זמן, יש להתייעץ עם הרופא המטפל לגבי התאמת התזמונים של נטילת התרופות, באופן שישמור על רציפות רמת התרופות בדם וימנע יצירת עמידויות. כמו כן מומלץ לשאת את הטיפול התרופתי בתיק הגב מחשש לאיבוד המזוודות וכן לקחת כמות רזרבית לכל מקרה באריזה המקורית. לצד זאת, מומלץ להצטייד במכתב רשמי מהרופא המטפל (באנגלית) המעיד על מצב רפואי והטיפול התרופתי הניטל.

חשוב לדאוג לביטוח נסיעות לפני כל נסיעה לחו"ל, וכמובן ליידע על סטטוס ה-HIV. יש לזכור כי במידה והביטוח שרכשתם אינו כולל הצהרה נכונה ומלאה שלכם על מצבכם הבריאותי, לא תוכלו לדרוש השתתפות בטיפול או בעלויות מצד הביטוח במידה ומשהו יקרה בעת שהותכם בחו״ל.

ביטוח נסיעות לחו"ל

כל קופות החולים מציעות ביטוח נסיעות לחו"ל. חלקן מבקשות מכתב מהרופא המטפל במרכז האיידס, חלקן מקיפות יותר מאחרות ובהתאם גם המחיר. כמו כן יש קבוצות ביטוח פרטיות שעושות ביטוח נסיעות לחו"ל.

חשוב לדאוג לביטוח נסיעות לפני כל נסיעה לחו"ל, וכמובן ליידע על סטטוס ה-HIV. יש לזכור כי במידה והביטוח שרכשתם אינו כולל הצהרה נכונה ומלאה שלכם על מצבכם הבריאותי, לא תוכלו לדרוש השתתפות בטיפול או בעלויות מצד הביטוח במידה ומשהו יקרה בעת שהותכם בחו"ל.

רוב חברות הביטוח מציעות חבילות ביטוח נסיעות לחו"ל באופן עצמאי, דרך קופות החולים או חברות כרטיסי האשראי (שגם נותנות בד"כ הטבות של "ימי חינם").

אם הנכם מטופלים לאורך זמן בטיפול התרופתי ומצבכם הרפואי יציב ואינכם סובלים מתחלואה נלווית באפשרותכם לרכוש ביטוח שאינו כולל כיסוי החמרה למצב רפואי קיים. כדאי לשקול את האופציה להשתמש בביטוח מסוג זה מכיוון שהוא מוזיל משמעותית את סכום הפרמיה שתצטרכו לשלם בעת הפעלתו וההתייחסות כלפיכם תהיה כאדם בריא שאינו סובל מתחלואה נלווית.

חופש תנועה וניידות בעולם עם HIV- בחלק ממדינות העולם, עדיין קיימות מגבלות שונות הקשורות לחופש התנועה והניידות של אנשים החיים עם HIV. כך למשל, יש מספר מדינות שעדיין אוסרות על כניסת חיוביים לגבולן, מדינות שמאשרות כניסה למטרות תיירות בתנאים מגבילים, ומדינות שבהן נשאות HIV תפסול מועמד להגירה. מדיניות המגבלות על חופש התנועה של חיוביים, מבוססת על בורות ומנציחה את הסטיגמה הקשה סביב HIV והאנשים שחיים עם הנגיף. הארגונים הפועלים כיום בעולם בתחום ה-HIV, עושים מאמצים רבים כדי לשנות מציאות זו.

אתר חשוב המופעל בחסות ה-EATG, החברה העולמית לאיידס (IAS) וארגון שפועל לרווחת האנשים שחיים עם HIV בגרמניה AIDS- Hilfe) http://hivtravel.org).

לפני כל נסיעה לחו"ל מומלץ להיוועץ ברופא המטפל במרכז האיידס וחשוב לעשות את כל החיסונים הנדרשים.ם בחו"ל.

bottom of page