top of page

מי אנחנו

הוועד למלחמה באיידס הוא הארגון הלא ממשלתי היחיד ברמה הלאומית, הוותיק ובעל המשקל הרב ביותר בתחום האיידס בישראל. הוועד למלחמה באיידס הוקם כעמותה ללא כוונות רווח בשנת 1985 ע"י קבוצת פעילים חברתיים במטרה לקדם את בריאות כלל הציבור בכל הנוגע למחלת האיידס.

הנהלת הוועד נמצאת בקשר מתמיד עם רשויות השלטון ושרותי הבריאות כארגון היציג של החיים עם HIV ואיידס בישראל במטרה לשמור ולקדם את זכויותיו של ציבור זה.

 

צוות התמיכה פועל ללא ליאות לתמיכה באנשים החיים עם איידס וקרוביהם. יחד איתם, פועל צוות הסברה מקצועי להעמקת ידע בתחום האיידס הכולל מידע על דרכי התפשטותה של המחלה, דרכי המניעה ופרסום מידע רפואי מתקדם.

 

אנו מחויבים לפעול למתן חיים של כבוד ורווחה לאנשים החיים עם HIV. אנו עושים זאת בעיקר באמצעות פעילות פוליטית ותקשורתית להעלאת המודעות, מתן שירותים פסיכו-סוציאליים, סיוע חברתי וטיפול בתלונות.

 

פעילות ההסברה שלנו כוללת סדנאות הסברה בעיקר לבני נוער, אתר אינטרנט, ניהול פורומים ברשת, ייזום והפקת קמפיינים פרסומיים להעלאת המודעות וקו טלפוני פתוח למידע ותמיכה. כל זאת כדי לקדם ידע אודות HIV ואיידס והתנהגות מינית אחראית שהיא הבסיס למניעת הדבקות חדשות בHIV .

לקיים מערך בדיקות איידס, לרבות בדיקות השומרות על אנונימיות הנבדקים

לפעול למניעת הדבקות חדשות ב-Human Immunodeficiency Virus) HIV) בישראל ולקדם מדיניות לאומית והקצאת משאבים לאומיים הולמים למטרה זו

מטרות הוועד

ביצוע, קידום ועידוד מחקר בסיסי וקליני ב- HIV/איידס, ובגורמים התורמים להתפשטות המחלה בישראל

קידום חברה תומכת ומקבלת עבור אנשים החיים עם HIV בישראל

הגנה על הזכויות, האינטרסים, תוחלת  ואיכות החיים של אלו החיים עם HIV בישראל כקבוצה, ובמקרים מתאימים גם הגנה על עניינו של יחיד

חשיבות הפעילות בתחום האיידס

  • הסברה וחינוך להתנהגות מינית אחראית לנוער. החשיבות היא עצומה שכן מדובר בילדים של כולנו, בדור העתיד של המדינה.

  • נגיף האיידס פוגע ללא אבחנה של גיל, העדפה מינית, מוצא, צבע, מין ובכלל.

  • מניעה = השקעה. עלות הטיפול של אדם החי עם HIV למשך תקופת חייו עולה למעלה ממיליון דולר לצורך תרופות, טיפולים וימי אשפוז. תנו דעתכם כמה כסף תחסוך קופת המדינה בהשקעה נבונה במניעה. מדובר בנושא קריטי ומרכזי העוסק בהצלת חיים והצלת נפשות.

  • קיימת חשיבות רבה בהעברת מידע אחראי, מדויק ועדכני אודות HIV ואיידס למען דה-סטיגמטיזציה של המחלה.

המתנדבים וצוות הוועד למלחמה באיידס

כיום פועלים בוועד כ-150 מתנדבים. צוות מצומצם מאוד של עובדים בשכר עוסק בצד הניהולי והארגוני של הוועד לרבות: מיון, גיוס, הכשרה והעשרה מקצועית של המתנדבים, גיוס כספים וקיום קשרי חוץ, קיום קשר מקצועי עם גופים ממסדיים וולונטריים ואנשי מקצוע המסייעים לוועד.

על פי משרד הבריאות רשומים בישראל מעל- 6000 אנשים החיים עם HIV/איידס. כרבע ממספר הנשאים הם צעירים מתחת לגיל 24. למרות זאת, על פי הערכות הוועד למלחמה באיידס ועל סמך ניסיון עבר אנו אומדים את המספר כגבוה הרבה יותר, היות ורבים מהאנשים שחיים עם הנגיף חוששים להיבדק ולכן אינם מודעים למצבם.

Support Group

מסגרות הפעילות של הוועד

משנת הקמתו ועד היום הוועד למלחמה באיידס עבר דרך ארוכה והיקף פעילותו הורחב הן במישור המניעה וההסברה והן במישור התמיכה. הוועד מעסיק צוות מצומצם ועיקר פעילותו מתבצעת על ידי מתנדבים. כיום פועלים בוועד כ-150 מתנדבים.

 

צוות העובדים בשכר עוסק בצד הניהולי והארגוני של הוועד לרבות: מיון, גיוס, הכשרה והעשרה מקצועית של המתנדבים, ניהול ותפעול של המערכים השונים, פיתוח משאבים וקיום קשרי חוץ, קיום קשר מקצועי עם גופים ממסדיים וולונטריים ואנשי מקצוע המסייעים לוועד בארץ ובחו"ל.  בוועד המנהל של העמותה חברים אנשי מקצוע ואנשים החיים עם HIV.

 

בנוסף על היותו ארגון התמיכה היחיד לנשאים רואה הוועד את ייעודו גם כארגון לשינוי מדיניות הממשלה ולשינוי התפיסה החברתית. במישור הממסדי ממשלתי פועל הוועד לגיבוש מדיניות איידס לאומית נאורה, מרחיקת ראות, רחומה ונבונה, לשיפור הטיפול הרפואי בנשאים ובחולים, ולשמירה חוקתית ומשפטית על זכויות האדם והאזרח של נשאים וחולים. בפן החברתי מטרות הפעילות הן שיפור היחס ועמדות החברה כלפי נשאים, הורדת הסטיגמה ומיגור הבערות והניכור.

 

במסגרת פעילותנו אנו מנהלים קמפיינים לעידוד בדיקות בציבור הרחב; מעבירים סדנאות הסברה לנוער בכלל ולנוער בסיכון בפרט; מפעילים מערך הסברה בקרב הקהילה הגאה (בלה דואגת); מעמידים לרשות הציבור קו פתוח, פורומים ואתר אינטרנט המקיף מסוגו בעברית; מקדמים פרויקטים להעלאת המודעות בקרב עולי אתיופיה בשיתוף פעולה הדוק עם צעירים ומובילי דעת קהל מהמגזר; מייצגים את כלל החיים עם HIV בישראל בפני רשויות השלטון ומערכת הבריאות; מחלקים תרופות מצילות חיים למהגרי עבודה ומקיימים מערך פסיכו-סוציאלי המלווה נשאים ובני משפחותיהם.

bottom of page