top of page
1.jpg

18% ממי שנוטלים פרפ דיווחו* כי הם נוטלים אותו באופן on demand (סביב אירוע נקודתי) ולא בנטילה יומיומית. רק 51% ממי שנטל פרפ on demand בהווה או בעבר דיווחו שמכירים בוודאות אופן נטילה זה.

1.jpg

 1. קודם כל, חשוב להדגיש שנטילת פרפ און דימנד אינה מאושרת לשימוש על פי ההתוויה הרפואית של הטיפול בישראל ומחקרים מראים כי יעילותה פחותה בהשוואה לנטילה יומיומית. עם זאת, גם אופן נטילה זה מספק הגנה משמעותית מפני הדבקה ב-HIV ואחוזי יעילותו במניעת הדבקה הם כ-86%, בתנאי שהלקיחה מתבצעת בדיוק לפי ההנחיות.
   

 2. נדגיש גם כי אופן נטילה "און דימנד" אינו מוכח כאפקטיבי במניעת HIV במין וגינאלי, כך שאינו מיועד לשימוש בפרקטיקות מיניות אשר כוללות חדירה לנרתיק. גם נטילת טיפולים הורמונליים מסויימים עשויה להשפיע על מידת האפקטיביות של הטיפול באופן נטילה "און דימנד".
   

 3. אנו ממליצים להתייעץ עם רופא המשפחה באשר לנטילת פרפ בכל אופני הנטילה ומדגישים כי נטילה שלא על פי ההנחיות המדויקות עשויה להביא להדבקה ב-HIV.
   

 4. השיטה היחידה המאושרת בהתוויה הרפואית לפרפ בישראל היא בנטילה יומיומית ולצד שימוש בקונדום.

כמה דברים שחשוב לומר לפני שמתחילים...

 1. למרות זאת, בעקבות דיווחים רבים המתארים אופן נטילה שגוי וסיכוני, חשוב לנו להביא את המידע המדויק לגבי אופן נטילה זה.
   

 2. במקומות בעולם בהם שיטה זו מאושרת לשימוש, היא מומלצת רק אך ורק במקרים של קיום יחסי מין באופן מתוכנן מראש ובתדירות נמוכה. בכל מקרה של תדירות גבוהה ו/או קיום יחסי מין ספונטניים- השיטה המומלצת היא נטילת פרפ באופן יומיומי בלבד.
   

 3. הדבר המשמעותי ביותר לגבי מידת האפקטיביות של הפרפ און דימנד הוא תזמון הנטילה והמינון הנכון של הכדורים. יש לפעול בדיוק על פי ההוראות המדוייקות על מנת להגיע לאפקט של הפחתה משמעותית בסיכון להדבקה.

למה בכל זאת חשוב לנו להאיר את הנושא?

1.jpg


נטילת פרפ On Demand אפקטיבית לפחות ב-86 אחוז אך ורק באופן הבא: 

 1. יש ליטול 2 כדורי PrEP בו זמנית. בטווח של שעתיים עד 24 שעות לפני קיום יחסי המין.

 2. נדגיש כי הגנה בסבירות גבוהה תתחיל רק שעתיים לאחר נטילת 2 הכדורים ותמשך עד 24 שעות, זאת בתנאי שתמשיכו לקחת גם המנות הבאות. 

 3. בדיוק 24 שעות לאחר נטילת שני הכדורים הראשונים יש ליטול כדור אחד נוסף. 

 4. בדיוק 24 שעות נוספות לאחר הנטילה השנייה, ניטול כדור נוסף ואחרון.

 5. רוצים להאריך את התקופה? יש להמשיך ליטול כדור בכל יום באותה השעה ועוד יומיים נוספים לאחר המגע המיני האחרון.


בנטילת פרפ, בכל אופן, ישנה חשיבות מכרעת לביצוע בדיקות ומעקב רפואי באופן תדיר וקבוע כל שלושה חודשים.

אין להתחיל טיפול בפרפ ללא ביצוע כל הבדיקות הדרושות ובפרט בדיקת HIV. התחלת הטיפול מותנית בקבלת תוצאה שלילית בבדיקת HIV. נטילת טיפול הפרפ לאחר הדבקה ב-HIV שטרם אובחנה, עשויה להביא לפיתוח עמידות של הנגיף לטיפול.

אז איך באמת אמורים ליטול פרפ סביב אירוע נקודתי?

אין לראות במידע בסרטון זה ייעוץ רפואי או המלצה רפואית. 
מטרת הסרטון הינה מזעור נזקים לאור עדויות על שימוש שגוי ומסוכן בפרפ.
השימוש בפרפ בישראל מאושר אך ורק בנטילה יומיומית ולצד שימוש בקונדום ומעקב רפואי.
פרפ און דימנד אינו מאושר לשימוש בישראל ואחוזי היעילות שלו פחותים בהשוואה לנטילה יומיומית.
אין להתחיל טיפול בפרפ ללא ביצוע כל הבדיקות הדרושות ובפרט בדיקת HIV.
אופן נטילה שאינו על פי ההתוויה עשוי להביא להדבקה ב-HIV ופיתוח עמידויות לטיפול.
נטילת פרפ און דימנד שלא ע"פ הוראות מדויקות מהווה סיכון של ממש להדבקה ב-HIV.
אין לראות בסרטון הסברה זה מקור מידע מספק על אופן נטילת "פרפ און דימנד".
להתייעצות על שימוש בפרפ- פנה לרופא המשפחה שלך.

*בשאלון אינטרנטי שערך הוועד למלחמה באיידס בנובמבר 2021 בין מעל 505 חברי.ות קהילה גאה המקיימים יחסי מין עם גברים.

עקבו אחרי בלה:

 • Instagram
 • Facebook

Ⓒ כל הזכויות שמורות לבלה דואגת - זרוע ההסברה והמניעה לקהילה הגאה בוועד למלחמה באיידס

המידע באתר זה אינו מהווה ייעוץ רפואי או המלצה רפואית

bottom of page