top of page

פעילות לרגל יום האיידס הבינלאומי 2023

לפי ארגון הבריאות העולמי עולה כי רוב החולים במחלות המועברות במגע מיני (לא רק באיידס) הם צעירים וצעירות בגילאי 15-24. גם בישראל, בשנים האחרונות אנו רואים עלייה מדאיגה בשכיחות מחלות המועברות במגעים מיניים. כמו כן, ממחקרים על התנהגויות מיניות של בני ובנות נוער עולה כי עדיין יש צורך בהעלאת מודעות לאפשרות של הידבקות במחלות המועברות במגעים מיניים ולהעניק את הידע והכלים כיצד ניתן למנוע, לזהות ולטפל במידת הצורך.  

 

לכן, גם היום, בשנת 2023, חשוב שנמשיך לקיים שיח על מחלת האיידס בפרט ועל מחלות המועברות במגעים מיניים בכלל. זאת זכות יסוד של כל נער ונערה לקבל מידע אמין ועדכני שישפיע על בריאותם המינית היום וגם בעתיד. 

האם זה רלוונטי גם היום, ב2023, לדבר על מחלת האיידס בישראל?

 

מחלת האיידס השתנתה בארבעת העשורים האחרונים והפכה מלהיות מחלה סופנית למצב רפואי כרוני שניתן לחיות אתו חיים מלאים ועשירים. מדובר בבשורה משמחת ומעוררת תקווה בקרב מי שנדבקו בוירוס הHIV ובקרב כולנו- גברים ונשים שמקיימים מגעים מיניים ולעיתים (קרובות או רחוקות) "מועדים" ומקיימים מגעים מיניים ללא אמצעי מניעה. 

 גם השיח והחינוך על המחלה השתנו ולצערנו נראה שלאור "ההקלה" בהשלכות הרפואיות של ההדבקות בווירוס, יש גם תחושה של קלות ראש, עד היעדר מוחלט, של שיח על מחלת האיידס בפרט ועל מחלות המועברות במגעים מיניים בכלל. 

מידי שנה, ב 1.12, מצוין ברחבי העולם יום האיידס הבינלאומי. יום זה מוקדש להעלאת מודעות למגפת האיידס הנגרמת על ידי התפשטות נגיף ה-HIV.

לרגל ה1.12 יום האיידס הבינלאומי הכנו עבורך מערך שיעור להעלאת מודעות לבריאות מינית בכלל ולמגפת האיידס ולנגיף הHIV בפרט.

להורדת המערך:
קהל היעד:
ט'-י"ב
משך המערך:
90 דקות
(עם אפשרות ל-45 דקות)

התכנית לבריאות מינית של הוועד למלחמה באיידס

תוכנית Teen Talk, מיישרת קו עם התוכניות העדכניות ביותר לחינוך מיני בעולם, ושמה לעצמה כמטרה להעניק למתבגרים ולמתבגרות את הידע, הכלים והמיומנויות הרלוונטיות ביותר בנושא הבריאות המינית בצורה חוויתית ומשמעותית.  

Teen Talk מתמקדת בהיבטים החיוביים והמהנים של המיניות ושמה דגש על יצירת חברה מכבדת, מקבלת ושוויונית. עם זאת, התוכנית לא נמנעת מלהתייחס גם להשלכות השליליות האפשריות בעולם המיניות ומעניקה ידע וכלים למניעה ולהתמודדות במידת הצורך.

בגיל ההתבגרות המיניות הופכת להיות סוגיה מרכזית מאי פעם והעיסוק בנושא מתעצם ומהווה חלק מהתהליך הטבעי לגיבוש הזהות.

 

על כן, בתקופה זאת, התפקיד של מערכת החינוך ושל המבוגרים המשמעותיים בחייהם, הוא להעניק למתבגרים ולמתבגרות את הידע, הכלים והמיומנויות הרלוונטיות בנושא הבריאות המינית. כל אלו יעזרו להם לקבל החלטות מיטביות ולנהל מערכות יחסים חברתיות ומיניות חיוביות ובריאות.

יש לכם שאלות?

תודה, ההודעה נשלחה

Confident Female Teacher
bottom of page