Young Gay Couple

ברוכים הבאים
לאתר הוועד למלחמה באיידס

היום, כמו בכל יום בישראל, לפחות אדם אחד יקבל תשובה חיובית - HIV.

אנו ממשיכים לפעול להעלאת המודעות לנגיף, מיגור ההדבקות והסטיגמה החברתית. הצטרפו אלינו!